Velkommen til nytt skoleår

Velkommen som elev ved Søgne videregående skole!   Enten du har vært elev hos oss tidligere eller skal begynne ved skolen for første gang ser vi fram til å få deg som elev.  Vi ønsker at du skal få et godt utbytte av skolegangen og en trygg og god skolestart er et fint utgangspunkt.    
 

Mandag 17. august møter alle elevene ute på plenen 

Elever på VG1 og HT begynner klokken 09:00     

VG2 og VG3 begynner klokken 10:00

 Plan for den første skoleuken: 

Mandag 17.08 

Bli kjent med kontaktlærer og resten av klassen. I tillegg vil det bli utlevering av timeplan, PC-kontrakt og skolebøker.  Skolen har en avtale med Ahlsell vedrørende arbeidstøy og det vil bli mulighet for å prøve ulike størrelser ved bestilling. Prisene på arbeidstøy vil være svært rabatterte. Det er frivillig å kjøpe arbeidstøy gjennom skolen. 
Kontakt kontaktlærere for mer informasjon

 

Du må levere et skjema vedrørende tillatelser som hver enkelt elev/foresatt må fylle ut og returnere til kontaktlærer innen 21.08.2020:
20-21 Tillatelse fra foreldre (DOCX, 43 kB)

 

Program for oppstartsuka:

Tirsdag 18.08 

Oppløst timeplan – Fokus på sosiale aktiviteter og bli kjent med hverandre. 

 Onsdag 19.08 

Vanlig timeplan

Torsdag 20.08 

Vanlig timeplan  

Fredag 21.08 

Vanlig timeplan  

Vi gleder oss til dere kommer, vel møtt til skolestart!

    

Med vennlig hilsen                                                     

Kari B Kleivset 
Rektor 

Skolen er opptatt av å gjøre skolehverdagen så trygg som mulig for den enkelte. På fylkeskommunens nettsider  kan du lese mer om Covid-19 og smittevern, på skolen og ved reise til og fra skolen.  Det er de nasjonale retningslinjer som til en hver tid gjelder.kolen er opptatt av å gjøre skolehverdagen så trygg som mulig for den enkelte. 

Nicolai gikk ut av skolen i Søgne i 2014. Han jobber i Kristiansand dyrepark. Dyreparken er et arbeidssted som mange av våre elever ser på som den optimale arbeidsgiver. 

 Vi fortsetter de små intervjuene våre med tidligere elever. Denne gangen har vi hatt en prat med Ellen Rake. Ellen gikk ut av skolen vår i 2010, og jobber i dag som lærer. 

 Denne gangen har vi hatt en prat med Ilja Svensson - hun har både tatt naturforvaltning og hatt læretid som hestefaglært ved skolen. 

Dette er informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Det er viktig at alle elevene ved skolen tar seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet. Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har spørsmål rundt det som står. Vi vil i det følgende gjøre noen presiseringer som kanskje vil gjøre det enklere for dere å vite hvordan dere skal opptre i den situasjonen som nå har oppstått. Som dere vet, er alle landets skoler og barnehager nå stengt, og regjeringen har kommunisert at denne stengingen gjelder til og med torsdag 26. mars 2020. 

Vi understreker at dette skrivet er skrevet med bakgrunn i den informasjonen vi har per nå tirsdag 17. mars. Med det som utgangspunkt har vi følgende råd/informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Elevene på Landbruk og gartneri har elevbedrift der de tilbyr et mangfold av varer og tjenester. Det kan nevnes hundeklipp, eggproduksjon fra økologiske lykkelige høner, produksjon av mikrogrønt m.m. Til våren kommer bedriften til å produsere økologiske småplanter for salg. Følg siden deres !

Vi arrangerer åpen skole den 23. januar fra kl 17 - 20. 

Da vil du møte elever og se forskjellige aktiviteter her på skolen

 

Adressen er Søgne videregående skole, Søgnetunet 

 

Til toppen