Søknadsfrist for voksenagronom og voksengartner er 15. mai

Det er alltid hyggelig å kunne avslutte ett kull med voksne elever, og ønske et nytt kull velkommen. 

Hvis du i voksen alder har tenkt at du har lyst til å få gartner- eller agronomkompetanse - ja da har du muligheten nå. 

Søgne videregående skole har i flere år tilbudt agronomutdanning, og har fullført ett kull med gartnerutdanning. 

Søknadsfrist 15. mai

Hvis du vil vite mer - så se på følgende nettsider. Her finner du også link videre til å sende oss en søknad. 

Informasjon voksengartner - høst 2020 

Informasjon voksenagronom - høst 2020

Søknaden sendes via google forms - så vær vennlig å ikke skriv noe sensitiv informasjon i søknaden. 

Nicolai gikk ut av skolen i Søgne i 2014. Han jobber i Kristiansand dyrepark. Dyreparken er et arbeidssted som mange av våre elever ser på som den optimale arbeidsgiver. 

I løpet av neste uke, mandag 11. mai-fredag 15. mai skal alle elevene tilbake på skolen. Hver klasse får en egen plan. Det er fint hvis flest mulig sørger for egen transport til skolen.

Planen bygger på smittevernveileder for videregående skole publisert på udir.no 

Den statlige veilederen vil kunne endres, og denne planen er til enhver tid underordnet den sentralgitte planen. Punktene under er kun en lokal presisering.

Vi gleder oss til å se dere som går i 2NAHH, 2NALG og 2NAAD på mandag. 

Vi skulle gjerne hatt dere andre elever også på plass, men vi må følge de nasjonale retningslinjene. 

 Vi fortsetter de små intervjuene våre med tidligere elever. Denne gangen har vi hatt en prat med Ellen Rake. Ellen gikk ut av skolen vår i 2010, og jobber i dag som lærer. 

 Denne gangen har vi hatt en prat med Ilja Svensson - hun har både tatt naturforvaltning og hatt læretid som hestefaglært ved skolen. 

På denne siden blir løpende informasjon lagt inn vedrørende håndtering av Korona

 

Dette er informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Det er viktig at alle elevene ved skolen tar seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet. Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har spørsmål rundt det som står. Vi vil i det følgende gjøre noen presiseringer som kanskje vil gjøre det enklere for dere å vite hvordan dere skal opptre i den situasjonen som nå har oppstått. Som dere vet, er alle landets skoler og barnehager nå stengt, og regjeringen har kommunisert at denne stengingen gjelder til og med torsdag 26. mars 2020. 

Vi understreker at dette skrivet er skrevet med bakgrunn i den informasjonen vi har per nå tirsdag 17. mars. Med det som utgangspunkt har vi følgende råd/informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Det er tiden for å søke skole og lærlingplass. Søknadsfrist : 1 februar og 1. Mars.

Støttemateriell om lærlingplass

Elevene på Landbruk og gartneri har elevbedrift der de tilbyr et mangfold av varer og tjenester. Det kan nevnes hundeklipp, eggproduksjon fra økologiske lykkelige høner, produksjon av mikrogrønt m.m. Til våren kommer bedriften til å produsere økologiske småplanter for salg. Følg siden deres !

Til toppen