Foreldremøte 23.8 kl 18

Møte for foresatte til VG1-elever  

Vi ønsker å invitere foresatte til VG1-elevene våre til et møte 23.august kl. 18:00 slik at foresatte kan få god informasjon om skolen og elevenes nye skolehverdag. Møtet vil avholdes på Søgnetunet 3 i gymsalen. 

Hjertelig velkommen som foresatt til en elev på Søgne vgs. 

I dag har Erna Solberg og Arne Thomassen besøkt Søgne skole- og idrettssenter. De kom for å høre mer om hvordan man kan yrkesrette ungdomsskolen og dermed samarbeidet Tangvall skole og Søgne videregående skal ha fremover. 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Skolen vil gjennomføre elevundersøkelsen innen desember 2022.

Under finner du informasjonsbrev fra Utdanningsdirektoratet:

Informasjon til elever i videregående opplæring

Informasjon til foresatte for elever under 18 år

Ta turen til byen første lørdag i september når det inviteres til et yrende folkeliv rundt lokalprodusert mat på Torvet 

Velkommen til Søgne videregående skole skoleåret 2022-23. 

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Agder blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. 

Som kjent bygger vi nytt skolesenter på Tangvall - det er spennende tider med mye avklaringer. 

Se filmen vedlagt for å få et bedre inntrykk! 

Det spirer og gror i gartneriet. Stemorsblomstene er allerede solgt til kundene til elevbedriften Fra Landet. Tomatplantene vokser og trives. de skal også settes ut for salg etterhvert.

 

Tømmekjøring er en fin trening for hesten. Den som utfører tømmekjøringen, må beherske longering. Longering lærer elevene både i VG1 naturbruk og VG2 Hest og dyrefag. 

 

Til toppen