Foreldremøte 23.8 kl 18

Møte for foresatte til VG1-elever  

Vi ønsker å invitere foresatte til VG1-elevene våre til et møte 23.august kl. 18:00 slik at foresatte kan få god informasjon om skolen og elevenes nye skolehverdag. Møtet vil avholdes på Søgnetunet 3 i gymsalen. 

Hjertelig velkommen som foresatt til en elev på Søgne vgs. 

Ta turen til byen første lørdag i september når det inviteres til et yrende folkeliv rundt lokalprodusert mat på Torvet 

Velkommen til Søgne videregående skole skoleåret 2022-23. 

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Agder blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. 

Hvert år gjennomføres det elevundersøkelse på de videregående skolene - og nå er det vår tur. 

Som kjent bygger vi nytt skolesenter på Tangvall - det er spennende tider med mye avklaringer. 

Se filmen vedlagt for å få et bedre inntrykk! 

Skolen arrangerer aktivitetsdag med grilling og andre aktiviteter ved skolestart der skolen inviterer alle våre elever.

Det spirer og gror i gartneriet. Stemorsblomstene er allerede solgt til kundene til elevbedriften Fra Landet. Tomatplantene vokser og trives. de skal også settes ut for salg etterhvert.

 

Tømmekjøring er en fin trening for hesten. Den som utfører tømmekjøringen, må beherske longering. Longering lærer elevene både i VG1 naturbruk og VG2 Hest og dyrefag. 

 

I faget naturbasert næringsaktivitet lærer elevene hvordan naturen kan brukes til nytte og hygge. Faget gir kompetanse i et fremtidig yrke hvor naturen forvaltes på en god måte.

 

På Søgne vgs får du praktisk undervisning, også i teorifag. Du kan få grønn studiekompetanse gjennom tre år på Naturbruk. Etter 2 år kan du søke læreplass for å få fagbrev innen hestefag, hovslagerfaget eller dyrefag. Hvis du vil bli hovslager, søker du læreplass etter første året på naturbruk.

 

Til toppen