Trafikksikker fylkeskommune

Visste du at?

  • Mobilbruk er en kjent årsak til ulykker. Selv om håndholdt mobil under kjøring ble forbudt allerede i 2000, klarer vi fortsatt ikke å la den være. 
  • Uoppmerksomhet, særlig knyttet til bruk av mobiltelefon, er en medvirkende faktor til trafikkulykker.
  • Et enkelt varsel kan være nok til å distrahere deg i hundrevis av meter, og øker risikoen for en ulykke med 66%.
  • Når du aktiverer bilmodus på smarttelefonen, gir du oss en hjelpende hånd i vårt mål om å senke ulykkesstatistikken i Norge. 

    For å lese mer om temaet, se her:
    Lar du deg distrahere når du kjører bil?