Foreldremøte 23.8 kl 18

Møte for foresatte til VG1-elever  

Vi ønsker å invitere foresatte til VG1-elevene våre til et møte 23.august kl. 18:00 slik at foresatte kan få god informasjon om skolen og elevenes nye skolehverdag. Møtet vil avholdes på Søgnetunet 3 i gymsalen. 

Hjertelig velkommen som foresatt til en elev på Søgne vgs. 

Nicolai gikk ut av skolen i Søgne i 2014. Han jobber i Kristiansand dyrepark. Dyreparken er et arbeidssted som mange av våre elever ser på som den optimale arbeidsgiver. 

 Vi fortsetter de små intervjuene våre med tidligere elever. Denne gangen har vi hatt en prat med Ellen Rake. Ellen gikk ut av skolen vår i 2010, og jobber i dag som lærer. 

 Denne gangen har vi hatt en prat med Ilja Svensson - hun har både tatt naturforvaltning og hatt læretid som hestefaglært ved skolen. 

Dette er informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Det er viktig at alle elevene ved skolen tar seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet. Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har spørsmål rundt det som står. Vi vil i det følgende gjøre noen presiseringer som kanskje vil gjøre det enklere for dere å vite hvordan dere skal opptre i den situasjonen som nå har oppstått.

Vi understreker at dette skrivet er skrevet med bakgrunn i den informasjonen vi har per nå. Med det som utgangspunkt har vi følgende råd/informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Til toppen