Denne gangen har vi hatt en prat med Ilja Svensson - hun har både tatt naturforvaltning og hatt læretid som hestefaglært ved skolen. 

Dette er informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Det er viktig at alle elevene ved skolen tar seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet. Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har spørsmål rundt det som står. Vi vil i det følgende gjøre noen presiseringer som kanskje vil gjøre det enklere for dere å vite hvordan dere skal opptre i den situasjonen som nå har oppstått.

Vi understreker at dette skrivet er skrevet med bakgrunn i den informasjonen vi har per nå. Med det som utgangspunkt har vi følgende råd/informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Til toppen