Naturbruksskolen med det store hjertet. Følg oss på vår Instagram-konto @sognevgs

Vi bygger ny skole på Tangvall, et spennende prosjekt hvor det bygges videregående skole, ungdomsskole og idrettshall i samme anlegg. 

Smittevernsplan for Søgne videregående skole i koronatid 2020 

Denne planen bygger på smittevernveilederen for videregående skole publisert på UDIR. Den sentrale veilederen vil kunne endres, og denne planen er til enhver tid underordnet denne. Planen er basert på «rødt nivå» og vil måtte endres dersom myndighetene endrer nivå. Utgangspunktet er at skolens skal gi undervisning i samsvar med elevenes rettigheter og samtidig innenfor de gjeldende smittevernhensyn. Punktene under er en lokal presisering av tiltakene beskrevet i veilederen. Elever og ansatte bør derfor lese begge dokumenter.

Vi kom gjennom et nåløye på over 100 nominasjoner til årets byggepris 2020. Av disse 100 nominasjonene endte 4 prosjekter i finalen.
Denne gangen vant Kongensgate skole, men vi er likevel stolte og fornøyde med å være med i sluttracet!

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Nicolai gikk ut av skolen i Søgne i 2014. Han jobber i Kristiansand dyrepark. Dyreparken er et arbeidssted som mange av våre elever ser på som den optimale arbeidsgiver. 

 Vi fortsetter de små intervjuene våre med tidligere elever. Denne gangen har vi hatt en prat med Ellen Rake. Ellen gikk ut av skolen vår i 2010, og jobber i dag som lærer. 

 Denne gangen har vi hatt en prat med Ilja Svensson - hun har både tatt naturforvaltning og hatt læretid som hestefaglært ved skolen. 

Dette er informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Det er viktig at alle elevene ved skolen tar seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet. Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har spørsmål rundt det som står. Vi vil i det følgende gjøre noen presiseringer som kanskje vil gjøre det enklere for dere å vite hvordan dere skal opptre i den situasjonen som nå har oppstått.

Vi understreker at dette skrivet er skrevet med bakgrunn i den informasjonen vi har per nå. Med det som utgangspunkt har vi følgende råd/informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Til toppen