Reisevaneundersøkelse for elever

Hvordan reiser elever i videregående skole?

Kunnskap om ungdoms reisevaner er viktig for å planlegge framtidas skoler, veier og kollektivløsninger.  Er du elev på en videregående skole i Agder? Nå trenger vi din hjelp! Alle som besvarer denne korte undersøkelsen innen 15.juni deltar i trekning av ti gavekort på 500kr.

Ta undersøkelsen ved å klikke på lenken under, eller ved å scanne QR-koden. 
 

Undersøkelse på questback.