Søgne Videregående Skole

Reisevaneundersøkelse for Elever

Agder fylkeskommune inviterer dere til å delta i en reisevane-undersøkelse. 

Les mer på denne siden.

Om du må rygge i forbindelse med parkering…

… er det alltid tryggest å rygge inn. Da har du god oversikt når du kjører ut. Smart, ikke sant?

#trafikksikkerhetskultur

Visste du at lag og foreninger kan låne auditoriet og amfiet i det nye skolesenteret helt gratis utenfor skoletid?

Les mer og send forespørsel på Kristiansand kommunes nettsider.

Tangvallhallen kan også lånes.

Aktuelt

Til toppen