Søgne Videregående Skole

Søgne vgs. inviterer til Åpen dag 26. januar fysisk og på nett

 

Onsdag 26. januar fra kl 17-20 er det Åpen dag på skolen for niende og tiende klassingene og deres foresatte. På grunn av at skolen har så store uteområder, der den Åpne dagen vil foregå, har ungdomsskolene fått lov til å komme fysisk til Søgne vgs. Her vil dere få en presentasjon av de ulike programområdene som er på Søgne vgs. og dere kan også få prøve dere på noen aktiviteter. Elever, lærere og rådgiver er til stede på skolen for å svare på spørsmål.

På grunn av stort smittetrykk og at mange er i karantene i disse dager, vil det også være en digital sending på våre sosiale medier Facebook og Instagram kl 18-18.30. 

For mer informasjon, se mer her

Visste du at du kan ta med deg hesten og hunden din på skolen? Vi tilbyr stallplass, med mulighet til å bruke ridehall og skolens områder. 

Dersom du har hund, så har vi også noen luftegårder hvor du kan la hunden stå mens du er på skolen. 

Aktuelt

 • Velkommen til Åpen dag 26..
  Onsdag 26. januar er det Åpen dag på Søgne vgs. Da er alle niende- og tiendeklassinger, lærere og foresatte velkomne til å oppleve litt av hvordan det er å være elev på Søgne vgs.
 • Ung data-undersøkelsen
  I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Agder blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.
 • Nye karanteneregler i vid..
  Karantenereglene er nå like for alle elever, enten du er over eller under 18 år. Dette innebærer at du som elev i videregående skole ikke trenger å være i smittekarantene selv om du har hatt nærkontakt med en smittet.
 • Oppstart 4.1.22 og korona..
  På grunn av at smittetrykket i landsdelen fortsatt er så høyt som det er, ønsker myndighetene at elever og ansatte selvtester seg før skolestart over nyttår.
 • Videregående skoler på rø..
  Kristiansand, 14. desember 2021: Fra og med torsdag 16. desember går de offentlig videregående skolene i Agder over på rødt nivå. I første omgang varer det i fire uker frem til 13. januar 2022, i tråd med de nasjonale påleggene.
 • Elevundersøkelsen 2021
  Hvert år gjennomføres det elevundersøkelse på de videregående skolene - og nå er det vår tur.
Til toppen