Søgne Videregående Skole

Velkommen til Nye Søgne videregående skole

 

2023 flytter vi inn i flunkende nytt bygg midt på Tangvall. Vi blir samlokalisert med ungdomsskole og idrettsanlegg i det som skal hete Søgne skole- og idrettssenter. I det nye bygget vil det være plass til 600 elever i videregående opplæring og vi vil fra høsten 2023 tilby en rekke fag. 

 

Velkommen til Søgne vgs skoleåret 2022-23

 

Les mer om oppstart av skoleåret her.

Ledergruppa for Nye Søgne vgs er klar. Med de nye tilbudene som skolen kommer med er ledergruppen utvidet til syv personer. I løpet av 2022/2023 skal også antallet ansatte øke for å forsterke og øke undervisningen på den nye skolen.  Her finner du oversikt over den nye ledergruppen: Skolens ledelse - Søgne videregående skole (sogne.vgs.no)

Aktuelt

  • Mat i sentrum
    Ta turen til byen første lørdag i september når det inviteres til et yrende folkeliv rundt lokalprodusert mat på Torvet
  • Velkommen til skolestart
    Velkommen til Søgne videregående skole skoleåret 2022-23.
  • Ung data-undersøkelsen
    I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Agder blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.
Til toppen