Videregående skole

Gult nivå fra onsdag 20. januar

Fra onsdag 20. januar nedjusteres videregående skoler fra rødt til gult nivå. Agder har et lavt smittepress sammenlignet med de øvrige fylkene. Vi vil derfor går over til gult tiltaksnivå i tråd med regjeringens vedtak og vår beredskapsplan. For å sikre en forsvarlig overgang til gult nivå gis skolene anledning til å bruke nødvendig tid til forberedelse. Det vil ivaretar både elever og ansatte. Ytre ramme for å forberede overgangen vil være ut denne uka.

Vi minner om at skolene fremdeles må ha fokus på de grunnleggende smittevernreglene. 
Les mer på regjeringens hjemmeside.

Aktuelt

Til toppen