Søgne Videregående Skole

Velkommen til Nye Søgne videregående skole

 

2023 flytter vi inn i flunkende nytt bygg midt på Tangvall. Vi blir samlokalisert med ungdomsskole og idrettsanlegg i det som skal hete Søgne skole- og idrettssenter. I det nye bygget vil det være plass til 600 elever i videregående opplæring og vi vil fra høsten 2023 tilby en rekke fag. 

 

Velkommen til Søgne vgs skoleåret 2022-23

 

Les mer om oppstart av skoleåret her.

Ledergruppa for Nye Søgne vgs er klar. Med de nye tilbudene som skolen kommer med er ledergruppen utvidet til syv personer. I løpet av 2022/2023 skal også antallet ansatte øke for å forsterke og øke undervisningen på den nye skolen.  Her finner du oversikt over den nye ledergruppen: Skolens ledelse - Søgne videregående skole (sogne.vgs.no)

Aktuelt

  • Elevundersøkelsen 2022
    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Skolen vil gjennomføre elevundersøkelsen innen desember 2022. Under...
  • Mat i sentrum
    Ta turen til byen første lørdag i september når det inviteres til et yrende folkeliv rundt lokalprodusert mat på Torvet
  • Velkommen til skolestart
    Velkommen til Søgne videregående skole skoleåret 2022-23.
Til toppen