Velkommen til Søgne videregående skole skoleåret 2022-23. 

Lørdag 2.4 fra kl 10 er det auksjon på Søgne videregående skole. Fra kl 10-12 kan man registrere seg som budgiver og se på varene. Kl 12 begynner selve auksjonen.

Elev med valp

 Onsdag 26. januar er det Åpen dag på Søgne vgs. Da er alle niende- og tiendeklassinger, lærere og foresatte velkomne til å oppleve litt av hvordan det er å være elev på Søgne vgs.

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Agder blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. 

 På grunn av at smittetrykket i landsdelen fortsatt er så høyt som det er, ønsker myndighetene at elever og ansatte selvtester seg før skolestart over nyttår.

Kristiansand, 14. desember 2021: Fra og med torsdag 16. desember går de offentlig videregående skolene i Agder over på rødt nivå. I første omgang varer det i fire uker frem til 13. januar 2022, i tråd med de nasjonale påleggene.

Hvert år gjennomføres det elevundersøkelse på de videregående skolene - og nå er det vår tur. 

Som kjent bygger vi nytt skolesenter på Tangvall - det er spennende tider med mye avklaringer. 

Se filmen vedlagt for å få et bedre inntrykk! 

Ta turen til byen første lørdag i september når det inviteres til et yrende folkeliv rundt lokalprodusert mat på Torvet 

Kristiansand kommune gir tilbud om koronavaksine til elever født i 2004 og 2005, og som er elever ved de videregående skolene i Kristiansand.

Til toppen