Foreldremøte 23.8 kl 18

Møte for foresatte til VG1-elever  

Vi ønsker å invitere foresatte til VG1-elevene våre til et møte 23.august kl. 18:00 slik at foresatte kan få god informasjon om skolen og elevenes nye skolehverdag. Møtet vil avholdes på Søgnetunet 3 i gymsalen. 

Hjertelig velkommen som foresatt til en elev på Søgne vgs. 

På Søgne vgs får du praktisk undervisning, også i teorifag. Du kan få grønn studiekompetanse gjennom tre år på Naturbruk. Etter 2 år kan du søke læreplass for å få fagbrev innen hestefag, hovslagerfaget eller dyrefag. Hvis du vil bli hovslager, søker du læreplass etter første året på naturbruk.

 

På Søgne vgs får du praktisk undervisning, også i teorifag. Du kan få grønn studiekompetanse gjennom tre år på Naturbruk. Etter 2 år kan du søke læreplass for å få fagbrev innen gartnerfaget eller søke tredje året for å bli agronom.

 

På Søgne vgs får du praktisk undervisning, også i teorifag. Du kan få grønn studiekompetanse med realfag gjennom tre år på Naturbruk.

 

Vil du lære om dyr? På Søgne videregående har du mulighet for å være sammen med dyr samtidig som du kan få studiekompetanse med realfag.

 

Den lille naturbruksskolen med det store hjertet! 🍀
Den praktiske veien til studiekompetanse – Velg naturbruk!

Om å søke videregående skole

Naturbruksskolen med det store hjertet. Følg oss på vår Instagram-konto @sognevgs

Vi bygger ny skole på Tangvall, et spennende prosjekt hvor det bygges videregående skole, ungdomsskole og idrettshall i samme anlegg. 

 

Denne planen bygger på smittevernveilederen for videregående skole publisert på UDIR. Den sentrale veilederen vil kunne endres, og denne planen er til enhver tid underordnet denne. Planen er basert på «rødt nivå» og vil måtte endres dersom myndighetene endrer nivå. Utgangspunktet er at skolens skal gi undervisning i samsvar med elevenes rettigheter og samtidig innenfor de gjeldende smittevernhensyn. Punktene under er en lokal presisering av tiltakene beskrevet i veilederen. Elever og ansatte bør derfor lese begge dokumenter.

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Til toppen