Vi har intervjuet flere av våre tidligere elever - og denne gangen har vi snakket med Anja. Hun gikk ut av Søgne videregående skole i 2011. 

 

Vi har intervjuet flere av våre tidligere elever - og nå er det Ingrid sin tur. Hun gikk ut av Søgne videregående skole i 2004. 

 

Vi har intervjuet flere av våre tidligere elever - og først ute er Halldis. Hun gikk ut fra Søgne videregående skole i 2011. 

 

Til toppen