Halldis Linde Lie - Våre tidligere elever

Vi har intervjuet flere av våre tidligere elever - og først ute er Halldis. Hun gikk ut fra Søgne videregående skole i 2011. 

Halldis Linde Lie Kjell Chr. Gripstad  

- Hva jobber du med?

Som skogbrukssjef i Sigdal kommune er jeg ansatt for å gi råd og veiledning om skogbruk, og passer på at lover og forskrifter blir fulgt. Det er en veldig variert stilling. Jeg behandler saker etter skogloven, forvalter flere tilskuddsordninger og foretar kontroller av for eksempel foryngelsesfelt og skogsbilveier. 

I tillegg har jeg flere oppgaver knyttet til friluftsliv, viltforvaltning og motorferdsel i utmark, samtidig som jeg har tett kontakt med jordbrukssjefen i kommunen

- Hvilken verdi har naturbruksutdanningen hatt for deg i din daglige jobb?

Naturbruksutdanningen har vært sentral, og har gitt meg et bredt grunnlag for videre utdanning. Jeg tok en en mastergrad i skogfag på NMBU hvor jeg ble ferdig våren 2016. Samtidig som jeg fikk et grunnlag for videre utdanning lærte jeg mye nyttig. Det var noen noen gøyale år på skole, hvor man kommer borti mye forskjellig. Dersom man er litt lei skolen, og har lyst til å prøve noe nytt er dette . Likte også at man fikk være mye ute.

- Vet du hva dine medelever jobber med?

Jeg har ikke kontroll på alle, men mener mesteparten av klassen min gikk ut som sykepleiere og vernepleiere, i tillegg til at det er en dyrepleier, to-tre stykk i barnehage, og ei som har blitt yrkessjåfør. Det er to-tre stykk jeg ikke vet hva holder på med.

Jeg husker godt turene vi hadde med motorsag og ryddesag uti skogen, da var det god stemning!