Anja Ninasdotter Abusland - våre tidligere elever

 Vi har intervjuet flere av våre tidligere elever - og denne gangen har vi snakket med Anja. Hun gikk ut av Søgne videregående skole i 2011. 

Hva jobber du med?

Jeg jobber som sykepleier i Kristiansand kommune. I tillegg er jeg halvveis i en mastergrad i folkehelsevitenskap, og er politisk aktiv. Jeg sitter i bystyret i Kristiansand, og er leder i hovedutvalg for helse og mestring. 

Hvilken verdi har naturbruksutdanningen hatt for deg i din daglige jobb?

Naturbruksutdanningen har gitt meg kunnskap og erfaring knyttet til faget i seg selv, men ikke minst menneskene rundt. Som sykepleier er det nyttig å ha bred kunnskap om nettopp det, at det finnes så mange forskjellige folk i landet vårt. Å ha respekt for den enkelte. I tillegg er det mye jeg lærte på
naturbruk som kan brukes direkte i behandling. Jeg ser på naturbruk som noe nyttig uavhengig av hvilket yrke man ender opp i, det vil være noe positivt å ta med seg videre.

Vet du hva dine medelever jobber med?

Mye forskjellig; lærer, sykepleier, skogbruk, tømrer, dyrepasser, dyrepleier, student

Hva husker du best fra din videregående opplæring?

Det sosiale miljøet, mellom både elever og lærere. Et godt læringsmiljø hvor det var rom for alle å «blomstre» på sin måte. I tillegg til å lære mye nyttig så var det og mye moro på studiet.