Praktisk vei til grønn studiekompetanse

Vil du lære om dyr? På Søgne videregående har du mulighet for å være sammen med dyr samtidig som du kan få studiekompetanse med realfag.

På naturbruk får du jobbe med mange ulike dyreslag. Du har øvinger i fjøset med ku og sau. I  smådyravdelinger lærer du håndtering, fôring og stell av dyr som er vanlige i dyrebutikkar. Du er med smådyrfjøs, i stall og ridehall med hest. På naturbruk får du kjøre traktor, og jobbe praktisk på gården. Naturbruk handler også om hvordan vi kan foredle produkt fra dyra som kjøtt og ull, og hvordan en kan gjennomføre tjenester for andre, gjennom gårdsbesøk eller aktiviteter for barn. Du får også lære om hvordan vi kan bruke naturen aktivt til friluftsliv, og hvordan vi kan ta vare på naturen.

Skolen har egne skolehester som brukes i undervisningen og flere typer staller. En av de er aktiv stall hvor hestene er ute, kan være aktive og blir foret med bruk av teknologi. Vi legger stor vekt på velferd, bruk og teknikk ved hold av hest, hund og andre selskapsdyr.

Etter Vg1 Naturbruk kan du gå videre på Vg2 Landbruk og gartnerinæring eller Vg 2 Dyre og hestefag

For å søke Vg1 naturbruk  må du søke på Vg1 Naturbruk på VIGO.

Til toppen