Besøk av Erna Solberg og Arne Thomassen

I dag har Erna Solberg og Arne Thomassen besøkt Søgne skole- og idrettssenter. De kom for å høre mer om hvordan man kan yrkesrette ungdomsskolen og dermed samarbeidet Tangvall skole og Søgne videregående skal ha fremover. 

Mange elever i ungdomsskolen synes at det blir for mye teori i fagene. Tangvall skole ønsker å se på hva de kan gjøre for å yrkesrette ungdomsskolen for elever som ønsker det. I den sammenheng fikk de besøk av Erna Solberg, nettopp fordi hun er interessert i dette og ønsket å se på det spennende konseptet som nå er på Søgne skole- og idrettssenter med Søgne videregående og Tangvall skole under samme tak.