Naturbruk

I programområdet naturbruk på Søgne videregående skole lærer du å produsere mat, jakte og få en forståelse for en bærekraftig utvikling av verden. Vi er på ulike overnattingsturer, skiturer og besøker relevante samarbeidspartnere.

Du får to fantastiske år med mye praktisk undervisning – relevant praktisk undervisning som du har behov for resten av livet. Du får studiemulighetene videre som veterinær, dyrepleier, lege, lærer og mange flere yrker.

Vi er den beste skolen på økologisk landbruk og den miljøbevisste grønne veien til studiekompetanse.

Klikk for stort bilde  
 

Det betyr:

 • Grønn studiekompetanse
 • Realfag som studiespesialisering
 • Grønne fagutdanninger
 • Undervisning med tett oppfølging
 • Mye praktisk undervisning
 • Aktivt friluftsliv
 • Økologi i alle fag
 • God dyreomsorg
 • Et godt læringsmiljø

Hva lærer elevene:

 • Fellesfag med tverrfaglig samarbeid
 • Hagebruk
 • Skogbruk
 • Jordbruk
 • Dyreomsorg i stall, ridehall, smådyrfjøs og ammekufjøs
 • Utegangere på kulturbeite i skogen
 • Bikuber
 • Fiske og fangst i ferskvann, skog og sjø
Naturbruk
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Vg3 Naturbruk Vg3 Påbygg
Engelsk 140 0 0 0
Historie 0 0 140 140
Kroppsøving 56 56 56 56
Matte 84 0 140 140
Naturfag 56 0 84 84
Naturforvaltning 0 0 140 0
Norsk 0 112 281 281
Programfag 477 477 140 140
Samfunnsfag 0 84 0 0
Yrkesfaglig fordypning 168 253 0 0

Første året

Klikk for stort bilde 

Vg1 Naturbruk

Stell og håndtering av hest, ku, sau og smådyr 

Bruk av traktor, motorsag, plenklipper, gravemaskin, hjullaster 

Dyrking av frukt, grønnsaker og blomster, både ute og inne i veksthus 

Forvaltning av skog, jord, park og landskap 

Jakt, fiske og friluftsliv 

Grunnleggende økologisk landbruk 

Andre året

Klikk for stort bilde 

Vg2 Heste- og hovslagerfag

Tenker du å jobbe med hest, bli hovslager, arbeide i stall eller starte din egen bedrift. Ønsker du å kombinere hest som hobby og skolehverdag og ta studiekompetanse for å kunne bli sykepleier, ingeniør eller annet, da bør du velge Vg2 heste-og hovslagerfaget ved Søgne VGS.

I Vg2 - Hest og hovslager vil lære om hestehold (treningslære, anatomi, fysiologi, etologi, fôr og fôringslære, hovslaging, dyrevelferd), ulike aktiviteter med hest og drift av stall (HMS, vedlikeholdsarbeid, forebyggende helsearbeid, økonomi og bedriftsetablering). Skolen har egne skolehester av ulik rase og plass til elevenes private hester. Vi har gode fasiliteter, som ridehall, ridebane, aktiv stall, skrittemaskin og rundpaddock, og stor eiendom med flotte turmuligheter. Gladur Islandshestlag har bane og anlegg på skolens eiendom og skolen har samarbeidsavtale om bruk av banen. Videre er det i nærområdet flere hestemiljøer og/eller skolen har samarbeid med f.eks:

 Åros ridesenter, Tjomsland trav, Vet Berven, Hovslagermester Rune Røyrås, Skoies hesteutstyr, Sørlandets Travpark.

Klikk for stort bilde 

Vg2 Landbruk og gartnernæring

Praktisk jord-, hage-, skog- og husdyrproduksjon 

Praktisk bruk av maskiner og utstyr i produksjonene 

Økologisk landbruk  

Dyrevelferd 

Bærekraftig skog og jordbruk 

Bærekraftig plantedyrking  

Dyrking i regulert klima (veksthus) 

Klikk for stort bilde 

Vg2 Anleggsgartner

I Anleggsgartner - driftsoperatør faget vil du få mulighet til å utfordre din kreativitet ved å jobbe praktisk. Du vil lære om bygging av nyanlegg, trapper, murer samt steinlegging av uteområder. Stell og anlegg av grønne områder som plen, hekker og bed er en del av det praktiske arbeidet.  I undervisningen vil du få opplæring i bruk av maskiner og utstyr , samt muligheten til å ta sertifikater på traktor, gravemaskin og hjullaster. Etter at du har fullført Vg2 kan du enten gå ut i lære eller fortsette med Vg3 påbygg.

Tredje året

Klikk for stort bilde 

Vg3 Naturbruk

VG 3 naturbruk gir deg generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse med realfag(kjemi,biologi, matematikk) hvis du ønsker det. I tillegg til allmennfag som historie, norsk, naturfag og matematikk får du faget Naturforvaltning. Faget gir deg en dypere forståelse av hvordan og hvorfor miljøproblem oppstår og hva som kan gjøres for å sikre en bærekraftig utvikling. Faget gir også en praktisk tilnærming til viktige prosesser i naturen som mennesket er avhengig av.

Faget er en blanding av teori og praksis. Dette gjør at du får praktiske ferdigheter om natur som gjør deg bedre skikket til å ta gode valg for fremtiden og miljøet.

Klikk for stort bilde 

Vg3 Påbygg

Generell studiekompetanse/påbygg er et tilbud til deg som går på yrkesfag og til deg som allerede har yrkeskompetanse og som ønsker generell studiekompetanse.

Etter å ha fullført generell studiekompetanse/påbygg er du kvalifisert for å søke på høyere utdanning ved høgskoler og universitet, på lik linje med dem som har generell studiekompetanse fra et studieforberedende utdanningsprogram.

Til toppen