Naturbruk

I programområdet naturbruk på Søgne videregående skole lærer du å produsere mat, jakte og få en forståelse for en bærekraftig utvikling av verden. Vi er på ulike overnattingsturer, skiturer og besøker relevante samarbeidspartnere.

Du får to fantastiske år med mye praktisk undervisning – relevant praktisk undervisning som du har behov for resten av livet. Du får studiemulighetene videre som veterinær, dyrepleier, lege, lærer og mange flere yrker.

Vi har som mål å bli den beste skolen på økologisk landbruk og den miljøbevisste grønne veien til studiekompetanse.

  
 

 

Det betyr:

 • Grønn studiekompetanse
 • Realfag som studiespesialisering
 • Grønne fagutdanninger
 • Undervisning med tett oppfølging
 • Mye praktisk undervisning
 • Aktivt friluftsliv
 • Økologi i alle fag
 • God dyreomsorg
 • Et godt læringsmiljø

Hva lærer elevene:

 • Fellesfag med tverrfaglig samarbeid
 • Hagebruk
 • Skogbruk
 • Jordbruk
 • Dyreomsorg i stall, ridehall, smådyrfjøs og ammekufjøs
 • Utegangere på kulturbeite i skogen
 • Bikuber
 • Fiske og fangst i ferskvann, skog og sjø
Naturbruk
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Vg3 Naturbruk Vg3 Påbygg
Engelsk 140 0 0 0
Historie 0 0 140 140
Kroppsøving 56 56 56 56
Matte 84 0 140 140
Naturfag 56 0 84 84
Naturforvaltning 0 0 140 0
Norsk 0 112 281 281
Programfag 477 477 140 140
Samfunnsfag 0 84 0 0
Yrkesfaglig fordypning 168 253 0 0

Første året

 

 

 

Vg1 Naturbruk

 • Stell og håndtering av hest, ku, sau og smådyr 
 • Bruk av traktor, motorsag, plenklipper, gravemaskin, hjullaster 
 • Dyrking av frukt, grønnsaker og blomster, både ute og inne i veksthus 
 • Forvaltning av skog, jord, park og landskap 
 • Jakt, fiske og friluftsliv 
 • Grunnleggende økologisk landbruk 

Andre året

 

 

 

 

 

 

Vg2 Heste- og dyrefaget

 • Hestehold (treningslære, anatomi, fysiologi, etologi, fôr og fôringslære, hovslaging, dyrevelferd)
 • Aktiviteter med hest og drift av stall (HMS, vedlikeholdsarbeid, forebyggende helsearbeid, økonomi og bedriftsetablering).
 • Skolen har egne skolehester av ulik rase og plass til elevenes private hester.
 • Gode fasiliteter, som ridehall, ridebane, aktiv stall og rundpaddock, og stor eiendom med flotte turmuligheter.
 • Gladur Islandshestlag har bane og anlegg på skolens eiendom og skolen har samarbeidsavtale om bruk av banen.
 • Videre er det i nærområdet flere hestemiljøer og/eller skolen har samarbeid med f.eks:  Åros ridesenter, Tjomsland trav, Vet Berven, Hovslagermester Rune Røyrås, Skoies hesteutstyr, Sørlandets Travpark.

 

 

 

 

 

  

 

 

Vg2 Landbruk og gartnernæring

 • Praktisk jord-, hage-, skog- og husdyrproduksjon 
 • Praktisk bruk av maskiner og utstyr i produksjonene 
 • Økologisk landbruk  
 • Dyrevelferd 
 • Bærekraftig skog og jordbruk 
 • Bærekraftig plantedyrking  
 • Dyrking i regulert klima (veksthus) 

Tredje året

 

 

Vg3 Naturbruk

 • VG 3 naturbruk gir deg generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse med realfag(kjemi,biologi, matematikk) hvis du ønsker det.
 • Du får også allmennfag som historie, norsk, naturfag og matematikk får du faget Naturforvaltning.
 • Naturforvaltning gir deg en dypere forståelse av hvordan og hvorfor miljøproblem oppstår og hva som kan gjøres for å sikre en bærekraftig utvikling.
 • Faget gir også en praktisk tilnærming til viktige prosesser i naturen som mennesket er avhengig av.
 • Faget er en blanding av teori og praksis. Dette gjør at du får praktiske ferdigheter om natur som gjør deg bedre skikket til å ta gode valg for fremtiden og miljøet.