Studieforberedende naturbruk

Elever på naturbruk kan velge enten yrkesvei eller  studieforberedende vei.

Her er en oversikt over hva man får hvis man velger studieforberedende naturbruk med realfag. 

Hvorfor skal du velge Søgne videregående skole:

Vi er bærekraftskolen - i et lærende felleskap, mellom ambisiøse elever og faglig sterke lærere, utvikler vi kompetanse for fremtiden. Vi skal tenke bærekraft i alt vi gjør, og det forplikter. 

Vi har eleven i sentrum - elevene er det aller viktigste vi har. Vi skal motivere for at alle skal få frem sitt beste og kjenne mestring sammen, i et trygt og godt læringsmiljø. 

Vi er opptatt av nytenkende læring - elever, medarbeidere og ledere er engasjert i læringsarbeidet. Vi tar det digitale løftet gjennom læring i nye former, på digitale flater og teknologi skal understøtte mange viktige prosesser. 

Det betyr:

 • Grønn studieforberedende
 • Grønne fagutdanninger
 • Undervisning med tett oppfølging
 • Mye praktisk undervisning
 • Aktivt friluftsliv
 • Økologi i alle fag
 • God dyreomsorg
 • Et godt læringsmiljø
 • Mulighet for realfagspakke

Hva lærer elevene:

 • Fellesfag med tverrfaglig samarbeid
 • Realfag
 • Hagebruk
 • Skogbruk
 • Jordbruk
 • Dyreomsorg i stall, ridehall, smådyrfjøs og ammekufjøs
 • Utegangere på kulturbeite i skogen
 • Bikuber
 • Fiske og fangst i ferskvann, skog og sjø

Studieforberedende naturbruk

Studieforberedende naturbruk
Fag: Uketimer vg1: Uketimer vg2: Uketimer vg3:
Programfag: 14 timer 14 timer 5 timer
Matte: 3 timer 5 timer 5 timer
Naturfag: 5 timer
Engelsk: 5 timer
Kroppsøving: 2 timer 2 timer 2 timer
Norsk: 4 timer 10 timer
Samfunnsfag: 3 timer
Historie: 5 timer
Valgbart programfag: 5 timer
Realfag: 5 timer 10 timer