Ung data-undersøkelsen

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Agder blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 

  • Gi ungdommer som går på videregående skolemulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. 
  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen. 
  • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning. 

Les mer om undersøkelsen.

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 183 kB)