Nytt skolesenter på Tangvall - status

Som kjent bygger vi nytt skolesenter på Tangvall - det er spennende tider med mye avklaringer. 

Se filmen vedlagt for å få et bedre inntrykk! 

Vi har fått laget en "timelapse" hvor vi viser hvordan prosjektet utvikler seg måned for måned. 

Nå er det tett tak på idrettshall, ungdomsskole og fellesarealer. Den videregående skolen skal ha tett tak før vinteren kommer. 

https://youtu.be/GpwA7WJvp1w