Nicolai Feyer Puntervold - våre tidligere elever

Nicolai gikk ut av skolen i Søgne i 2014. Han jobber i Kristiansand dyrepark. Dyreparken er et arbeidssted som mange av våre elever ser på som den optimale arbeidsgiver. 

Hva jobber du med?

I dag jobber jeg som assisterende driftssjef for restaurantene i Dyreparken. Etter videregående tok jeg en bachelor som barnehagelærer, men havnet fort tilbake i Dyreparken hvor jeg trives veldig godt. Her har jeg hatt sommerjobb de siste 8 årene. Ved siden av jobb er jeg aktiv som speiderleder. 

Hvilken verdi har naturbruksutdanningen hatt for deg i din daglige jobb?

Inn i min jobb i dag har jeg tatt med meg lærdom og verdier om bærekraft og miljø. Ellers da jeg jobbet i barnehage tok jeg med meg det jeg hadde lærte om planter og dyr inn i hverdagen i til aktiviteter og læring med barna. Jeg lærte også gjennom utdanningen at de ferdighetene jeg tilegnet meg kan brukes inn i mange typer yrker og i samhandling med andre mennesker.

Vet du hva dine medelever jobber med?

Jeg vet at noen av dem er ute i jobb som blandt annet tømrer, landmåler, sykepleier, dyrepleier, barnehagelærer og Dyrepasser. Ellers vet jeg også at noen studerer fortsatt er studenter. 

Hva husker du best fra din videregående opplæring?

Det jeg husker best er samholdet i klassen, både mellom elever og lærere. Alle fikk mulighet tilå være seg selv og aktivt delta i hverdagen. Jeg husker også godt friheten vi fikk til å være med å påvirke egen skolehverdag. Da spesielt i de praktiske fagene. Jeg husker spesielt en gang da vi ble satt i gang til å beitepusse et beite.  Da vi var ferdige (og læreren dessverre måtte i møte) tok vi ikke fri, men gikk i traktorgarasjen og hentet en traktor og potetoppsetteren og tok opp potetene vi hadde satt våren før.

Til toppen