Informasjon til elever på Søgne vgs

Dette er informasjon til elevene ved Søgne vgs.

Det er viktig at alle elevene ved skolen tar seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet. Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har spørsmål rundt det som står. Vi vil i det følgende gjøre noen presiseringer som kanskje vil gjøre det enklere for dere å vite hvordan dere skal opptre i den situasjonen som nå har oppstått.

Vi understreker at dette skrivet er skrevet med bakgrunn i den informasjonen vi har per nå. Med det som utgangspunkt har vi følgende råd/informasjon til elevene ved Søgne vgs.

 1. Bli med på den nasjonale dugnaden for å begrense koronaviruset Vi må understreke at dette er det aller viktigste nå, alle må være med å forebygge smitte. Du blir med på dugnaden ved å følge rådene fra Folkehelseinstituttet. Noen av rådene er gjengitt nedenfor:
  1. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann
  2. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre og host/nys i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albukroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig 
  3. Alle syke personer bør holde seg hjemme (dette er et generelt råd ved alle infeksjoner)
  4. Begrens håndhilsning, kyssing og klemming
  5. Hold minst én meters avstand til andre personer 
  6. Unngå offentlig transport 
  7. Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet
  8. Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff, filmkvelder osv.) 

2) Etabler gode vaner Det er viktig at dere opprettholder gode rutiner i hverdagen selv om skolen er stengt. Stå opp til vanlig tid, spis frokost og forsøk å ha en så normal hverdag som mulig. Skolen kommer ikke til å kreve digitalt oppmøte til hver eneste time, men vi anbefaler at elevene jobber med fagene etter den timeplanen som opprinnelig er oppsatt. Dette vil hjelpe dere å skape struktur i hverdagen. 

3) Bruk It`s Learning Alle elevene som har mulighet til det, må laste ned appen til It`s Learning på sin telefon. Dere kan laste ned appen gratis her: https://itslearning.com/no/itslearning-app-elev. Lærerne vil bruke mange digitale verktøy i tiden som kommer, men It`s Learning vil alltid være utgangspunktet eller navet for samhandlingen mellom elev og lærer. Det vil si at hvis du er usikker på hva du skal gjøre i faget, eller hvilket digitalt verktøy du skal bruke, skal du alltid kunne finne svaret på det ved å bruke It`s Learning.  

4) Digital undervisning Vi har mange forskjellige fag på Søgne vgs. med veldig ulikt faglig innhold. Vi kommer derfor ikke per nå til å etablere faste standarder for hvordan undervisningen skal foregå fremover i alle fag. Det er opptil den enkelte lærer å bestemme dette. I noen fag vil dere kunne oppleve at dere må møte til et bestemt tidsrom i et «digitalt rom», mens i andre fag vil dere jobbe med oppgaver som dere ikke nødvendigvis må gjøre til et bestemt tidspunkt. Hvis dere skal møtes på et bestemt tidspunkt i et fag, må det gjøres i det tidsrommet som er fastlagt i den ordinære timeplanen. Faglærerne kan altså ikke avvike fra denne timeplanen.

Som tidligere nevnt anbefaler vi elevene å etablere rutiner som gjør at dere jobber med fagene slik de var satt opp i den ordinære timeplanen. Avtal gjerne at dere følger vanlig timeplan i klassen, slik at alle elevene jobber med de samme fagene samtidig. Dette vil gjøre det enklere for dere å samarbeide om det arbeidet som skjer i fagene. Hvis ikke annen beskjed er gitt, og hvis det er praktisk mulig, så vil en faglærer være tilgjengelig for veiledning i det tidsrommet dere er oppsatt med det enkelte fag.  

5) Fagdager I utgangspunktet skal vi gjennomføre de fagdagene som allerede er bestemt. Hvis det ikke blir fagdag etter oppsatt plan, kommer det en tydelig beskjed om dette.  

6) Fravær Det er viktig at dere melder fra på vanlig måte hvis dere er syke. Vi etablerer nå et system basert på tillit. Det vil si at det viktigste nå er at dere følger opp skolearbeidet så godt dere kan. Dere må også møte opp til de digitale treffpunktene som er avtalt, eventuelt at dere sier ifra til faglærer hvis dere ikke kan møte. 

7) Arbeidspraksis
Praksis som allerede har startet, blir fullført hvis praksisstedet tillater det. Praksisperioden skal imidlertid ikke forlenges. Ta kontakt med din faglærer hvis du har spørsmål rundt dette.

8) Ta kontakt med skolen Ikke nøl med å ta kontakt med personer på skolen. Ta kontakt med kontaktlærer, faglærer, helsesykepleier eller rådgiver hvis det er faglige ting du lurer på, eller hvis det er noe annet du tenker på eller er bekymret for. Dette er en vanskelig situasjon for alle, husk at det er folk som kan hjelpe hvis du trenger det. Vi vet at det også stilles mange andre krav til dere i denne perioden, for eksempel vil noen av dere måtte passe på småsøsken. Hvis dere har mye annet å gjøre enn skolearbeid, er det fint om dere kommuniserer dette til kontaktlærer eller faglærer, slik at vi kan ta hensyn til dette og sammen finne gode løsninger.

9) Engasjer deg i undervisningen Vi er avhengig av et godt samarbeid med elever og foreldre i denne perioden. Gi gjerne innspill og tips til oss om hva som fungerer og hva som kan gjøres bedre. Men vis samtidig raushet – vi har mange ansatte som kaster seg ut i et nytt og ukjent terreng. Da må det også være rom for å feile og famle, poenget er at vi sammen må lære av det som blir prøvd ut. 

10) Bruk nettvett og oppretthold sosial kontakt digitalt I den situasjonen vi er i nå, kommer vi til å ta i bruk noen nye digitale verktøy. Det vil også kreve mye av dere elever. Hjelp hverandre og ta hensyn til dine medelever. Vær kritisk og sørg for at du kan stå for det du legger ut. Publiser kun ting du ville sagt ansikt til ansikt. Oppdager du at noen utsettes for mobbing eller krenkelser, vær en venn og si fra til en ansatt på skolen. Vær også bevisst på hva slags personlig informasjon du deler (tenk personvern, vær varsom med sensitive opplysninger).  

Det er også viktig å opprettholde sosial kontakt, noe som i dag kan gjøres ved hjelp av digitale verktøy. Ta gjerne opp telefonen og ring til hverandre. Vi har alle behov for sosial kontakt med andre. Forsøk også å inkludere alle medelevene i denne sosiale kontakten. Bygg gjerne opp digitale grupper med utgangspunkt i klassen. På den måten skaper dere en klassetilhørighet og alle elevene blir inkludert. Jeg har allerede hørt historier fra lærerne om hvordan elever har jobbet sammen for å få med alle elevene i klassen i det faglige arbeidet og den sosiale kontakten – det er godt å høre. 

Lykke til i tiden fremover. Dette skal vi klare sammen. Og husk at det er aller viktigste nå er være med å bidra til å hindre ytterlige smittespredning.

Til toppen