Ellen Rake - våre tidligere elever

 Vi fortsetter de små intervjuene våre med tidligere elever. Denne gangen har vi hatt en prat med Ellen Rake. Ellen gikk ut av skolen vår i 2010, og jobber i dag som lærer. 

Hva jobber du med?

Jeg er utdannet grunnskolelærer for 5.-10.trinn ved UiA. I mitt daglige virke jobber som kontaktlærer for 10.trinn og underviser i norsk, samfunnsfag, musikk og i valgfaget "natur, miljø og friluftsliv". 

- Hvilken verdi har naturbruksutdanningen hatt for deg i din daglige jobb?

Å velge Søgne Videregående skole er nok det beste valget jeg har tatt i mitt utdanningsløp. Jeg lærte ufattelig mye spennende, og jeg har faktisk fått brukt for mye av det inn i lærergjerningen. Jeg underviser i «natur, miljø og friluftsliv», og har fått brukt mange undervisningsopplegg og ideer fra mine lærere i naturbruksfagene. På Søgne VGS hadde vi mange timer ute hvor vi praktiserte teori vi hadde lært om i klasserommet. Noen av de tingene jeg lærer elevene på
ungdomsskolen er det å kle seg etter vær og vind, lære å gjøre opp ild under vanskelige værforhold og matkonservering. Ellers har jeg også lært mye om ferdsel i naturen, klima og vegetasjon som jeg trekker inn i samfunnsfag, som jeg også underviser i.

- Vet du hva dine medelever jobber med?

Jeg fikk mange gode venner på Søgne VGS, og to av dem fortsatte på sykepleien etter videregående og er nå sykepleiere i Søgne og Bergen. En tredje
fortsatte på jakt og fiske-linje på Skogn Folkehøgskole.  

- Hva husker du best fra din videregående opplæring?

Mine aller beste minner ble til på denne skolen. Det som sitter best er alle
utfluktene og overnattingsturene vi hadde. Spesielt godt husker jeg «Farmen-uka» vi hadde på skolen. Vi fikk ansvar for fjøsstellet i ei uke og fikk mange varierte oppgaver på bruket. Jeg var med og satte opp et gjerde som gikk gjennom et stort jorde nedforbi fjøset. Vi brukte nesten hele dagen, men fy så stolte vi var når det harde arbeidet var gjort. Da spiste vi nistepakka med god samvittighet. Lærerne våre var ekstremt entusiastiske og flinke i det de underviste i. Nå som jeg er lærer selv, skjønner jeg hvor viktig det er å bli kjent med elevene og få dem motiverte.

 

Til toppen