• SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE Plakat Moete 002
  av Kleivset, Kari Brunvatne, 11.11.19

  Informasjonsmøte på Søgne folkebibliotek 20. november 2019

  Invitasjon til informasjonsmøte på Søgne folkebibliotek i Rådhuset på Tangvall onsdag 20. november...

  Les mer
 • Fjoes Kaare Grindland
  av liha72@vaf.no, 10.09.19

  Bygging av praksisarealer på Søgnetunet

  Les mer
 • Debio
  av Åtland, Kristin, 04.07.19

  Endringer på gårdsbruket til Søgne videregående skole – økologisk gressproduksjon.

  Les mer