Tilbud fra 2023-2025

Fra 2023 kommer det en rekke nye tilbud ved Søgne videregående skole. Både på vg1 og vg2. Enkelte starter opp med vg1 høsten 2023 og vg2 fra høsten 2024, se under det enkelte faget. 

Følgende programfag er de vi planlegger for og den toppmoderne skolen er innredet til å starte opp med.  

 

Idrettsfag (vg1 ifra 2024, vg2 fra 2025 og vg3 fra 2026)

Helse og oppvekstfag (vg1 fra 2023) Hudpleiefaget (vg2 fra 2023, vg3 fra 2024)

Bygg og anleggsteknikk (vg1 fra 2023) Tømrerfaget (vg2 fra 2024)

Teknologi og industrifag (vg1 fra 2023) Industriell produksjon (vg2 fra 2024)

Naturbruk (vg1) Heste- og dyrefaget (vg2) Landbruk- og gartnernæring (vg2)

Naturforvaltning (studieforberedende naturbruk, vg3)

Påbygg (vg3)

Hverdagslivstrening