Idrettsfag

Idrettsfag er et tre-årig videregående skoletilbud som gir generell studiekompetanse og et allsidig idrettstilbud.

Høsten 2024 starter Søgne videregående opp med en vg1-klasse i idrettsfag.

Hvorfor velge Søgne videregående skole?

Vi er bærekraftskolen - i et lærende felleskap, mellom ambisiøse elever og faglig sterke lærere, utvikler vi kompetanse for fremtiden. Vi skal tenke bærekraft i alt vi gjør, og det forplikter. 

Vi har eleven i sentrum - elevene er det aller viktigste vi har. Vi skal motivere for at alle skal få frem sitt beste og kjenne mestring sammen, i et trygt og godt læringsmiljø. 

Vi er opptatt av nytenkende læring - elever, medarbeidere og ledere er engasjert i læringsarbeidet. Vi tar det digitale løftet gjennom læring i nye former, på digitale flater og teknologi skal understøtte mange viktige prosesser. 

Du lærer

  • om fysisk aktivitet og trening
  • treningsledelse
  • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
  • teoretiske fag

Du bør være

  • interessert i helse og fysisk aktivitet
  • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skolen
  • god i én eller flere idretter

Du oppnår

  • studiekompetanse og kan studere videre på høyere utdanning

Fag- og timefordeling på idrettsfag

Fag- og timefordeling på idrettsfag
Fag Timetall pr uke vg1 Timetall pr uke vg2 Timetall pr uke vg3
Norsk 4 timer 4 timer 6 timer
Engelsk 5 timer
Matematikk 5 timer 3 eller 5 timer
Naturfag 5 timer
Fremmedspråk 4 timer 4 timer
Historie 2 timer 4 timer
Geografi 2 timer
Samfunnskunnskap 3 timer
Religion og etikk 3 timer
Programfag 12 timer 17 timer 22 timer

Kommer mer her