Idrettsfag - Veien til suksess gjennom idrett, aktivitet, trening og læring.

Idrettsfag er et tre-årig videregående skoletilbud som gir generell studiekompetanse og et allsidig idrettstilbud.

Høsten 2024 starter Søgne videregående opp med en vg1-klasse i idrettsfag.

Hvorfor velge Søgne videregående skole?

Vi er bærekraftskolen - i et lærende felleskap, mellom ambisiøse elever og faglig sterke lærere, utvikler vi kompetanse for fremtiden. Vi skal tenke bærekraft i alt vi gjør, og det forplikter. 

Vi har eleven i sentrum - elevene er det aller viktigste vi har. Vi skal motivere for at alle skal få frem sitt beste og kjenne mestring sammen, i et trygt og godt læringsmiljø. 

Vi er opptatt av nytenkende læring - elever, medarbeidere og ledere er engasjert i læringsarbeidet. Vi tar det digitale løftet gjennom læring i nye former, på digitale flater og teknologi skal understøtte mange viktige prosesser. 

Du lærer

  • om fysisk aktivitet og trening
  • treningsledelse
  • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
  • teoretiske fag

Du bør være

  • interessert i helse og fysisk aktivitet
  • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skolen
  • god i én eller flere idretter

Du oppnår

  • studiekompetanse og kan studere videre på høyere utdanning

Fag- og timefordeling på idrettsfag

Fag- og timefordeling på idrettsfag

Fag- og timefordeling på idrettsfag
Fag Timetall pr uke vg1 Timetall pr uke vg2 Timetall pr uke vg3
Norsk 4 timer 4 timer 6 timer
Engelsk 5 timer
Matematikk 5 timer 3 eller 5 timer
Naturfag 5 timer
Fremmedspråk 4 timer 4 timer
Historie 2 timer 4 timer
Geografi 2 timer
Samfunnskunnskap 3 timer
Religion og etikk 3 timer
Felles programfag 7 timer 12 timer 17 timer
Breddeidrett, valgbart programfag 5 timer 5 timer 5 timer

 

Idrettsfag ved Søgne videregående skole tilbyr en spennende og utfordrende utdanning som kombinerer idrettslige aktiviteter med faglig læring. Dette programmet er utformet for å gi elevene en solid forståelse av idrett, helse og trening, samtidig som det utvikler viktige livsferdigheter som samarbeid, ledelse, kommunikasjon og disiplin. Hvorfor skal du velge Søgne? Vi ønsker å ha nær kontakt med klubbene i området, slik at elevene kan fortsette å dyrke sine interesser. I tillegg har vi en stor skog som tilhører skolen. Denne ønsker vi å bruke til ulike aktiviteter innen friluftsliv. 

Idrettsfag gir elevene muligheten til å fordype seg i ulike aspekter av idrettsverdenen. Dette inkluderer programfag som kan fokusere på idrettsprestasjon, trening og coaching, idrett og samfunn, og mer. Hvert programfag har spesifikke fagplaner som gir en strukturert tilnærming til læring og utvikling. 

Kajakk - Klikk for stort bilde

Praktisk Opplæring: 

I idrettsfag vil elevene delta i praktisk opplæring som omfatter en rekke idrettsaktiviteter, inkludert individuelle og lagsporter. Dette gir muligheten til å forbedre ferdigheter, bygge fysisk styrke og utholdenhet, og utvikle sunne livsstilsvaner. 

Teoretisk Opplæring: 

I tillegg til den praktiske opplæringen, vil elevene lære om anatomi, fysiologi, ernæring, idrettsskader og treningsteori. Dette gir en solid teoretisk basis som er nødvendig for å forstå idrett, trening og helse på et dypt nivå. 

Samarbeid:

Samarbeid er viktig i idrettsfag. Elevene oppfordres til å samarbeide i trenings- og konkurransemiljøet, utvikle lederegenskaper, og delta i lokale og nasjonale konkurranser og arrangementer.