Helse- og oppvekstfag

Under finner du en beskrivelse av programområdet helse- og oppvekstfag.

Søgne videregående tilbyr utdanningsområdet vg1 helse- og oppvekstfag og vg2-vg3 hudpleier. 

Velger du helse- og oppvekstfag er du interessert i, og kan ta hensyn til andre mennesker. Du kan samarbeide med andre og får lett kontakt med mennesker i alle aldre. 

Hvorfor velge Søgne videregående skole?

Vi er bærekraftskolen - i et lærende felleskap, mellom ambisiøse elever og faglig sterke lærere, utvikler vi kompetanse for fremtiden. Vi skal tenke bærekraft i alt vi gjør, og det forplikter. 

Vi har eleven i sentrum - elevene er det aller viktigste vi har. Vi skal motivere for at alle skal få frem sitt beste og kjenne mestring sammen, i et trygt og godt læringsmiljø. 

Vi er opptatt av nytenkende læring - elever, medarbeidere og ledere er engasjert i læringsarbeidet. Vi tar det digitale løftet gjennom læring i nye former, på digitale flater og teknologi skal understøtte mange viktige prosesser. 

Du lærer: 

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om hudens funksjon, hudbehandling og forebygging av hudproblemer

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • hudpleier hos oss

 

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • fotterapeut eller ortopedtekniker
 • Se alle yrker og kompetanser

Fag- og timefordeling vg1

Fag- og timefordeling for vg1 helse- og oppvekstfag
Fag Timetall pr uke
Engelsk 5 timer
Matematikk 3 timer
Naturfag 2 timer
Kroppsøving 2 timer
Helsefremmende arbeid 7 timer
Kommunikasjon og samhandling 5 timer
Yrkesutøvelse 5 timer
Yrkesfaglig fordypning 6 timer

Innhold i programfagene

Helsefremmende arbeid

Her lærer du å se sammenhengen mellom livsstil og helse. Sentrale tema er hvordan man kan forebygge livsstilsykdommer og hva som er god hygiene i ulike sammenhenger for å hindre smitte. Du lærer hvordan du kan ta vare på din egen og andres helse, hvordan kroppen er bygd opp, førstehjelp og ergonomi.

Kommunikasjon og samhandling

Her lærer du om hvordan vi best møter mennesker uansett alder, språk, kultur, religion og livsførsel. Du lærer å forstå din egen og andres væremåte slik at du kan ta best mulig vare på klientene du vil møte i jobben din. Du lærer også om de krav samfunnet stiller til yrkesutøvere på disse studieretningene.

Yrkesliv helse- og oppvekstfag

Her lærer du om hvordan Norge organiserer tjenester innen oppvekst, helse og sosial. Du lærer om regelverk, innholdet i arbeidet du kan få og hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid.

Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglig fordypning får du mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører fram til, eller velge teorifag fra studieforberedende kurs, inkludert påbygging til generell studiekompetanse.

Fag- og timefordeling vg2 og vg3 hudpleier

Fag- og timefordeling hudpleier
Fag Uketimer
Norsk vg2 4 timer
Samfunnskunnskap vg2 3 timer
Kroppsøving vg2 2 timer
Helsefremmende arbeid vg2 5 timer
Kommunikasjon og samhandling vg2 5 timer
Yrkesliv i hudpleiefag vg2 7 timer
Yrkesfaglig fordypning vg2 9 timer
Kroppsøving vg3 2 timer
Helsefremmende arbeid vg3 9 timer
Kommunikasjon og samhandling vg3 9 timer
Yrkesliv i hudpleiefaget vg3 15 timer

Innhold i programfagene

Helsefremmende arbeid vg2 og vg3

Her lærer du om oppbygning og funksjon til hud, hår og negler. Du lærer å gjøre rede for ulike hudtyper og å utføre hudpleie. Du lærer om hva som er god hygiene i hudpleiefaget og kan gjennomføre tiltak som forebygger sykdom og hindrer smitte. Sentrale tema er å se sammenhenger mellom livsstil og hudhelse.

Kommunikasjon og samhandling vg2 og vg3

Her lærer du å kommunisere med og vise toleranse overfor kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Du jobber med å utarbeide behandlingsplaner og å veilede kunder ved behandling og salg. Det å utføre service i praksis er en stor del av dette faget. 

Yrkesliv i hudpleiefag vg2 og vg3

Her lærer du å planlegge og gjennomføre mange ulike prosedyrer som farging av vipper og bryn, hårfjerning i ansikt og kropp, ansiktsbehandling, med mer. Du lærer å bruke ulike apparater og veilede om hudprodukter og hudbehandlinger. Et viktig tema er også å bruke ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen.

Yrkesfaglig fordypning vg2

I yrkesfaglig fordypning på hudpleie får man erfaring med å jobbe i hudpleiesalong, på et spa, i parfymeri eller som salgsrepresentant. 

Lokal læreplan 2023-24 HO Søgne VGS (1) (DOCX, 53 kB)