Bygg- og anleggsteknikk, evt. med breddeidrett

Søgne videregående tilbyr utdanningsområdet vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg2 tømrer.

Velger du bygg- og anleggsteknikk er du flink med hendene og selvstendig. Du må også like å jobbe i team, da mange bygge- og anleggsoppgaver krever fagfolk fra mange yrkesgrupper. Vi har tett samarbeid med det lokale arbeidslivet og tilbyr utplassering i bedrift allerede på høsten i vg1.

Hos oss er det mulig å velge breddeidrett i stedet for noen av timene med yrkesfaglig fordypning (YFF).  YFF på vg1 er 6 timer pr uke og på vg2 er det 9 timer pr uke. Breddeidrett er 5 timer pr uke. Det vil si at du fortsatt vil ha litt YFF, men det meste av timene brukes på faget Breddeidrett. Dette er pr nå ikke søkbart i Vigo, så det er viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknaden om du ønsker dette. 

Hvorfor velge Søgne videregående skole?

Vi er bærekraftskolen - i et lærende felleskap, mellom ambisiøse elever og faglig sterke lærere, utvikler vi kompetanse for fremtiden. Vi skal tenke bærekraft i alt vi gjør, og det forplikter. 

Vi har eleven i sentrum - elevene er det aller viktigste vi har. Vi skal motivere for at alle skal få frem sitt beste og kjenne mestring sammen, i et trygt og godt læringsmiljø. 

Vi er opptatt av nytenkende læring - elever, medarbeidere og ledere er engasjert i læringsarbeidet. Vi tar det digitale løftet gjennom læring i nye former, på digitale flater og teknologi skal understøtte mange viktige prosesser. 

Du lærer:

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og teknologi
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være: 

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli:

 • tømrer hos oss fra 2024
 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider
 • se alle yrker og kompetanser

Fag- og timefordeling vg1 

Fag- og timefordeling for vg1 bygg- og anleggsteknikk

Fag- og timefordeling for vg1 bygg- og anleggsteknikk
Fag Timetall pr. uke
Engelsk 5 timer
Matematikk 3 timer
Naturfag 2 timer
Kroppsøving 2 timer
Arbeidsmiljø og dokumentasjon 5 timer
Praktisk yrkesutøvelse 12 timer
Yrkesfaglig fordypning/ evt breddeidrett 6 timer/ evt 5 timer

Innhold i programfagene

Arbeidsmiljø og dokumentasjon

Her lærer du å arbeide i samsvar med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet, utføre livreddende førstehjelp, utføre varmearbeider, bruke riktige arbeidsteknikker, dokumentere eget arbeid, vedlikeholde maskiner og verktøy, kildesortere avfall, kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper, forstå og bruke fagterminologi, vurdere hvordan miljø- og klimaendringer påvirker bygg- og anleggsbransjen, gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

Praktisk yrkesutøvelse

Forstå og arbeide etter tegninger og beskrivelser, tegne skisser av konstruksjoner i målestokk , velge og bruke maskiner og verktøy til ulike arbeidsoppdrag, montere og bruke arbeidsplattformer opp til fem meter og arbeide i høyden, velge ut og bruke personlig verneutstyr og vurdere konsekvenser av feilbruk, velge og bruke materialer med hensyn til bærekraft og ulike byggetradisjoner, oppbevare, beregne og behandle materialer på en miljøvennlig, faglig og økonomisk måte, og mye mer.

Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglig fordypning får du mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører frem til, eller velge teorifag fra studiespesialiserende eller påbygging til generell studiekompetanse. 

Fag- og timefordeling vg2 tømrer

Fag- og timefordeling vg2 tømrer

Fag- og timefordeling vg2 tømrer
Fag Timetall pr. uke
Norsk 4 timer
Samfunnsfag 3 timer
Kroppsøving 2 timer
Konstruksjoner og klimaskall 7 timer
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting 5 timer
Vinduer, dører og innvendig arbeid 5 timer
Yrkesfaglig fordypning 9 timer

Innhold i programfagene

Materialegenskaper, varmeisolering og tetting

Her lærer elevene å gjøre rede for trevirkets oppbygning, gjøre rede for og utforske varmetransporten i materialer og konstruksjoner og gjøre rede for årsaker til dårlig inneklima og bygningsskader. Elevene lærer også å vurdere tiltak til disse. De lærer om ulike byggeskikker og stilarter, å bygge lyddempende og brannhemmende konstruksjoner, og mye mer.

Konstruksjoner og klimaskall

I dette faget lærer elevene å risikovurdere arbeidet og om helse, miljø og sikkerhet. De monterer og bruker stillas opptil ni meter, og de skal kunne iverksette sikkerhetstiltak for arbeid i høyden. Elevene lærer kildesortering, å bruke håndholdte verktøy og vurdere konsekvenser av feilbruk. En stor del av faget er å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid. Da må man også kunne beregne kostnader og utarbeide skisser. Elevene skal bygge og montere bærende veggkonstruksjoner, takkonstruksjoner, bjelkelag og etasjeskillere, bygge utvendige trekonstruksjoner og konstruksjoner for brukere i ulike livssituasjoner. 

Vinduer, dører og innvendig arbeid

Her lærer elevene å planlegge, kontrollere og dokumentere eget arbeid og konsekvensen av avvik i bygningsdelen. De monterer, forer og belister vinduer og dører, legger tregulv og gulv av sammensatte materialer og monterer ulike typer kledning, innredning og listverk.

Lokal læreplan 2023-24 BAT Søgne VGS (PDF, 220 kB)