Virksomhetsplan

Visjonen for skolen er "Et naturlig førstevalg", med verdiene Miljø, Muligheter, Mestring og Mangfold.

Målsettingene i skolens virksomhetsplan 2017-2025 er:

 1. Klima og miljø
  Bli en attraktiv skole for natur/miljøbevisst ungdom med delmål klimanøytral skole innen 2025, økologisk skole innen 2020 og at elevene skal få relevant miljørettet undervisning
 2. Lærende organisasjon
  Kontinuerlig læringsprosess i hele organisasjonen og høyt læringstrykk for å sikre at elevene når sluttkompetansen
 3. Toleranse og menneskeverd
  Møte hverandre med respekt og toleranse
 4. Nyskapende
  Skolen skal oppleves som framtidsrettet