Skolens lange historie

Det har vært skoledrift ved Søgne vgs sammenhengende siden 1895.

Søgne videregående skole feiret sitt 100 års jubileum i 1995, og det hadde da vært sammenhengende undervisning ved skolen i alle de 100 årene. Skolen ligger på bruksnummer 1 og gårdsnummer 1 i Søgne, og var opprinnelig prestegården til Søgne gamle kirke, der far til Bjørnstjerne Bjørnson var prest.

De første 34 årene var navnet Lister og Mandals amts Landbruksskole. Siden har skolen hett Søgne landbruksskole og Vest-Agder landbruksskole, Søgne. I 1990 ble skolen, sammen med alle andre landbruksskoler, flyttet administrativt fra Landbruksdepartementet til KUF.

På det meste av 1900-tallet var Søgne vgs. en skole for folk fra landbruket. Der fikk bondesønner og etter hvert –døtre en agronomutdanning som kunne bygges ut med et ekstra år som ga agroteknikerkompetanse. I perioden 1912 til 1934 ble det også holdt husmorskolekurs i sommerhalvåret. Hundreårsmeldingen for Søgne videregående skole beskriver disse årene som "en epoke med sus over" da "mangt et livsvarig bånd ble knytta".

Fra 1970-tallet ble det etter hvert en god del byungdom som søkte til skolen, men landbruksfag, både teori og praksis, var fortsatt basis i undervisningen.

Fagsammensetningen har likevel variert en del opp gjennom årene. I den aller første fag- og timefordelingsplanen står fagene mineralogi og geologi, geometri med landmåling, zoologi, tegning og bygningslære sammen med norsk, regning, husdyrlære, jordbrukslære og andre fag som vi fortsatt har i dag.

Søgne videregående skole disponerer et gårdsbruk på til sammen 3000 dekar. Av dette er ca 2500 dekar skog. Bruket produserer frukt, grønnsaker og hageplanter, og har melkekyr og sauer.

Skolen har en stor bygningsmasse med ulike driftsbygninger, skolebygg og verksted. I 1999 ble hovedbygningen på prestegården, den gamle låven, stabburet og den gamle personalboligen gitt til Søgne kommune, som opprettet stiftelsen Søgne Gamle Prestegård. Internatet, som har vært i drift siden skolen startet, ble nedlagt sommeren 2000.