Resepsjonen

Åpningstiden til Søgne videregående skole servicetorg er 08:00-11:30 og 12:00-14:00

I Servicetorget på Søgne videregående skole kan vi hjelpe deg med blant annet: 

  • Veiledning om stipend, skoleskyss og andre ordninger
  • Utlevering av og veiledning om ulike søknadspapirer
  • Anskaffelse av nytt busskort
  • Bestilling av karakterutskrifter, vitnemål og kompetansebevis
  • Informasjon om time- og romplan