Nye Søgne videregående skole på Tangvall

1.  januar 2023 tar Søgne videregående skole i bruk topp moderne og helt nye lokaler på Tangvall i det som skal hete Søgne skole- og idrettsanlegg. Den nye skolen vil ha plass til 600 elever i videregående opplæring og 300 ungdomskolelever. 

Skolesenteret vil inneholde ungdomsskole, kulturskole og videregående skole. I tillegg skal det etableres idrettsbygg med blant annet flerbruks-, turn- og klatrehall, parkeringskjeller samt tilhørende uteoppholdsarealer.

Innvendige fellesarealer i skolesenteret består blant annet av kantine, amfi, bibliotek og auditorium. Dette skal benyttes av ungdomsskolen, kulturskolen og videregående skole i sambruk.

Les mer om det nye bygget på Tangvall, fremdriftsplan og se arkitektbilder.