Psykisk helse

Eleven står i sentrum - i alt vi gjør! 

Søgne videregående skole har et pedagogisk grunnsyn med eleven i sentrum og har som mål at hver elev når sine potensialer.  
Skolen har et åpent, raust og inkluderende miljø, der elever blir møtt med balanse mellom krav og støtte. Vi er ambisiøse på elevenes vegne.  
Hos oss opplever elevene trygghet i utøvelse og miljø. I møte med fag og i relasjon med omgivelsene øker de sine ferdigheter og sin kompetanse. De får vokse som mennesker. 
Søgne videregående skole har et mangfoldig og nytenkende læringsfellesskap preget av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar, - både for elever og ansatte.  
Skolens pedagogiske praksis, drift, og de nye skolebyggenes utforming skal gjenspeile dette.