Kontakt oss

Åpningstiden til Søgne videregående skole servicetorg er 08:00-11:30 og 12:00-14:00

Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
Tlf.: 38 05 47 00
kontakt@sogne.vgs.no

Besøksadresse:

Sentrumsveien 20
4640 Søgne

Skolens ledelse

 

  

 

Rektor:
Anita Ingebrigtsen Fredriksen

Telefon: 92225860

E-post 

 

 

  

 

Avdelingsleder:
Tone Hultmann

Helse- og oppvekstfag

Telefon: 97782991

E-post

 

 

Geir Bergkvist Geir Bergkvist

  

 

 

 

Avdelingsleder:
Geir Bergkvist

Naturbruk, gårdsdrift, gartneri og elevstall

Telefon: 90833367

E-post