Skoleskyss i videregående skole

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til videregående skole. I Agder er det Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) som har ansvaret for det praktiske driftsansvaret for skoleskyss.

Hvem har rett til skoleskyss?

Elever i videregående skole har rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjemmet og skolen er 6 km eller mer, eller man må ta båt til skolen.

For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden. 

Hvordan søke skoleskyss?

AKT har ansvar for behandling av søknader om skoleskyss.

Skyss til videregående skole - Agder kollektivtrafikk (akt.no)