Klage

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Privatister som tar fag fra videregående skole kan klage på eksamenskarakterer.

Elever har også rett til å klage på enkeltvedtak. Det gjelder f.eks. enkeltvedtak om inntak, og enkeltvedtak om spesialundervisning.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside