Rådgiver

Rådgivernes ansvarsområde er yrkes- og sosialpedagogisk veiledning.

Henriette Severinsen er rådgiver for Søgne videregående skole. Hun har samtaler med både elever og foresatte om sosialpedagogiske saker. Hun har individuelle og felles orientering om yrkesfaglig rådgivning. Henriette kan kontaktes for å få veiledning knyttet til ulike utfordringer enten i skolehverdagen eller det er av mer personlig karakter.  

Rådgiver deltar i samarbeid med skolens tilrettelagte team og PPT .

Helsesykepleier og rådgiver samarbeider tett i forhold til oppfølging av den enkelte elev ved skolen.