Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) i Agder gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og formidler tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Målet er at du skal få formell kompetanse som studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen kompetanse.

Henriette  Severinsen er ansatt 20% i oppfølgingstjenesten og er tilknyttet Søgne vgs.

Oppfølgingstjenesten (OT) har plikt til å hjelpe deg som er mellom 16 og 21 år, hvis du ikke har brukt opp opplæringsretten og oppfyller ett av disse kriteriene: 

  • har ikke søkt videregående skole eller læreplass 
  • har søkt, men ikke tatt imot plassen 
  • har avbrutt utdanningen 
  • er ikke i varig arbeid 
  • har mistet opplæringsretten på grunn av bortvisning eller heving av lærekontrakt 

Oppfølgingstjenesten kan tilby 

  • råd og veiledning 
  • informasjon om opplæring og arbeidsmarkedet 
  • råd og hjelp til å se opplæring 
  • hjelp til å finne arbeid eller annen sysselsetting 
  • oppfølging