Klage på skriftlig eleveksamen

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren. Som elev kan du spørre en faglærer om råd før du sender inn en klage.

Gå til VIS (krever innlogging)