IKT og elev-pc

Ulv Mygland er IKT-koordinator ved skolen. IKT kontoret ligger i 2.etasje, på motsatt side av servicetorget.

IKT-avdelingen kan hjelpe med:

  • Kurs for lærere og andre ansatte
  • Brukerstøtte
  • Installasjon av skolerelatert programvare
  • Fjerning av virus
  • Reinstallasjoner av maskiner
  • Tilrettelegging/installasjon av utstyr
  • Råd om bruk av teknologi

Vi tilbyr hovedsakelig hjelp til skolens maskiner og maskiner kjøpt gjennom skolen.

Les mer om elev-pc