Voksenopplæring - agronom - dette er ikke et tilbud i 2024

Søgne videregående skole tilbyr ikke kurs for voksenagronom i 2024. 

Vi venter på avklaringer rundt kurs/opplegg fra departementet. Vi oppdaterer denne siden, så fort vi vet mer.

Voksenagronom

 

Bilde av grønnsaker

 

 

Utdanningen er basert på samlinger en gang pr. måned og innlevering av oppgaver på nett mellom samlingene.

Fordyping i agronomfagets ulike fagområder som: 

  • Husdyrproduksjon 
  • Planteproduksjon 
  • Skogbruk 

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med skolen på e-post eller mobil

Mer informasjon

Voksengartner

 

Bilde av en blomst nn

 

 

 

Tilbud utgår!

Som videregående skole, skal vår aktivitet være å gi kompetansegivende studie for våre elever. Gartnerløpet vi i dag kan søke midler til via Landbruksdepartement, er omgjort til et kurs og uten mulighet for vitnemål eller kompetansebevis.