Voksenopplæring - agronom og gartner

Søgne videregående skole tilbyr voksenagronom og voksengartnerutdanning. Utdanningen er basert på samlinger en gang pr. måned og innlevering av oppgaver på nett mellom samlingene. Utdanningen er initiert av Landbruksdepartementet gjennom de årlige jordbruksoppgjørene. Tilbudet er utviklet i samarbeid med næringen og er et 2-årig tilbud.

Skoleåret 2022/23 håper vi å starte opp med en vg3-klasse i gartnernæring og en vg2-klasse innen landbruk- og gartnernæring. Det er tenkt å starte en vg3 landbruk skoleåret 2023/24. 

Det er ikke planlagt en ny gartnerklasse fra skoleåret 2022-23. Søkere til utdanningen i 2022-23 gjelder dem som ønsker en agronomutdanning. 

Voksenagronom

 

Nytt kull for voksenagronom tas inn i 2022

Utdanningen er basert på samlinger en gang pr. måned og innlevering av oppgaver på nett mellom samlingene.

Fordyping i agronomfagets ulike fagområder som: 

  • Husdyrproduksjon 
  • Planteproduksjon 
  • Skogbruk 

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med skolen på e-post eller mobil

Mer informasjon

Voksenagronom


nn  

 

Planlagt oppstart er august 2023.

Utdanningen gir kompetanse til å kunne utføre vanlige arbeidsoppgaver i næringen 

Fordyping i gartnerfagets ulike fagområder som: 

  • Drift og arbeid i hagesenter 
  • Dyrking av inneplanter og matplanter i regulert klima (veksthus) 
  • Frukt og bær 
  • Grønnsaker 
  • Planteskole 
  • Grøntanlegg 

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med skolen på e-post eller mobil

Mer informasjon

Til toppen