Studiespesialisering

Høsten 2024 starter studiespesialisering vg1 som programområde på Søgne videregående skole. Der har vi som mål at elevene skal bli best mulig rustet til videre studier etter videregående.

Hvorfor skal du velge Søgne videregående skole?

Vi er bærekraftskolen - i et lærende felleskap, mellom ambisiøse elever og faglig sterke lærere, utvikler vi kompetanse for fremtiden. Vi skal tenke bærekraft i alt vi gjør, og det forplikter. 

Vi har eleven i sentrum - elevene er det aller viktigste vi har. Vi skal motivere for at alle skal få frem sitt beste og kjenne mestring sammen, i et trygt og godt læringsmiljø. 

Vi er opptatt av nytenkende læring - elever, medarbeidere og ledere er engasjert i læringsarbeidet. Vi tar det digitale løftet gjennom læring i nye former, på digitale flater og teknologi skal understøtte mange viktige prosesser. 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • entreprenørskap
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Fag- og timefordeling studiespesialisering

Fag- og timefordeling på studiespesialisering
Fag Timetall pr. uke vg1 Timetall pr. uke vg2 Timetall pr. uke vg3
Programfag 0 15 timer 15 timer
Norsk 4 timer 4 timer 6 timer
Engelsk 5 timer 0 0
Matematikk 5 timer 3 eller 5 timer 0
Naturfag 5 timer 0 0
Samfunnskunnskap 3 timer 0 0
Historie 0 2 timer 4 timer
Kroppsøving 2 timer 2 timer 2 timer
Geografi 2 timer 0 0
Religion 0 0 3 timer
Fremmedspråk - tysk eller spansk 4 timer 4 timer 0

Hva skal du lære?

På vg1 har du 30 timer fellesfag per uke. Når du kommer til vg2 og vg3 kan du velge 15 timer programfag per uke. Det vil si at du selv velger hvilke fag du ønsker i halvparten av ukens timer.

Den obligatoriske matematikken det første skoleåret kan velges i to varianter: matematikk 1p for dem som ikke ønsker mer matematikk enn nødvendig, og matematikk 1t for dem søm tenker å fortsette med matematikk etter at obligatorisk del er avsluttet.

Innen fremmedspråk er det spansk og tysk man kan velge i.

Fellesfag

Matematikk

Vi tilbyr to typer matematikk på vg1:

 • Matematikk 1p (praktisk matte) - danner grunnlaget for matematikk 2p.
 • Matematikk 1T (teoretisk matte) - danner grunnlaget for matematikk R1 (programfagsmatematikk)

Fremmedspråk

Vi tilbyr disse fagene:

 • For vg1: spansk 1, spansk 2, tysk 1 og tysk 2
 • For vg2: spansk 1, spansk 2, tysk 1 og tysk 2 (fra 2024)

Programfag

Disse fagene ønsker vi å tilby fra 2024:

Programfag innenfor realfag:

 • Biologi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Matematikk S1 og S2
 • Matematikk R1 og R2

Programfag innenfor språk, samfunnsfag og økonomi

 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Psykologi 1 og 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2

Programfag innenfor idrettsfag

 • Breddeidrett
 • Friluftsliv
 • Treningsledelse