Hverdagslivstrening

Målgruppen for STUSP1HTH1 – "hverdagslivstrening", er elever med sammensatte funksjonsnedsettelser og store behov for tilrettelegging i skolehverdagen. 

 

Hvorfor velge hverdagslivstrening ved Søgne videregående skole?

Ved Søgne vgs blir hver enkelt elev sett og ivaretatt utfra egne forutsetninger. Vi bruker naturen som klasserom og utnytter skogens resurser i de flotte turområdene i nærområdet.  Vi bruker dyrene på gården, skogen og gartneriet som et virkemiddel til læring og gode relasjoner hos elevene.Elevbedriften "Miljøkompaniet" produserer ulike produkter der råvarer hentes i den økologiske hagen. Vi videreforedler frukt og grønnsaker til både saft og syltetøy.

All opplæringen tar sikte på å gjøre elevene mest mulig selvstendige i eget liv.

Til toppen