Hverdagslivstrening

Målgruppen for STUSP1HTH1 – "hverdagslivstrening", er elever med sammensatte funksjonsnedsettelser og store behov for tilrettelegging i skolehverdagen. 

Klikk for stort bilde 

Hvorfor velge hverdagslivstrening ved Søgne videregående skole?

Ved Søgne vgs blir hver enkelt elev sett og ivaretatt utfra egne forutsetninger. Vi bruker naturen som klasserom og utnytter skogens resurser i de flotte turområdene i nærområdet.  Vi bruker dyrene på gården, skogen og gartneriet som et virkemiddel til læring og gode relasjoner hos elevene.Elevbedriften "Miljøkompaniet" produserer ulike produkter der råvarer hentes i den økologiske hagen. Vi videreforedler frukt og grønnsaker til både saft og syltetøy.

All opplæringen tar sikte på å gjøre elevene mest mulig selvstendige i eget liv.

Til toppen