Søknad for voksengartner

Endelig er det tid for å ta inn nytt kull for voksengartner!  

Søgne videregående skole starter nytt kull høsten 2020 med gartnerutdanning for voksne ("voksengartner"). Utdanningen er basert på samlinger en gang pr. måned og innlevering av oppgaver på nett mellom samlingene. Utdanningsløpet er utviklet i samarbeid med gartnernæringen og har vært et tilbud i 2 år. 

Utdanningen gir kompetanse til å kunne utføre vanlige arbeidsoppgaver i gartnernæringen. 

Vil du bli gartner - ja da er du velkommen til å søke! 

Tidsrom: Samlingsbasert over 2 skoleår, hovedsakelig i vinterhalvåret.

Målsetning: Gartnerfaglig kompetanse

Søknadsfrist: 15. mai 2020. Etter fristen vil det være løpende opptak

Kostnad: Kostnader vil avhenge av tildeling fra fylkeskommunen.

Utdanningssted: Søgne videregående skole, Søgnetunet

Skolestart: September 2020

Sluttkompetanse: Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på VG2 landbruk og gartnernæring og Vg3 gartnernæring.

Organisering: første skoleår jobber med kompetansemål tilhørende for VG2 Landbruk og gartneri. Det neste skoleåret jobber med kompetansemål tilhørende VG3 gartnernæring. Det vil bli gitt arbeidsoppgaver på skolens digitale læringsplattform og bedriftsbesøk.

Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg2 og Vg3 etter gjeldende regler. Det utstedes kompetansebevis på gjennomført opplæring.

Dokumentasjon av utdanning og praksis: Du må sende inn vitnemål fra videregående opplæring. Vitnemål fra utdanning utover dette, er ikke nødvendig. Legg eventuelt med dokumentasjon på relevant praksis. Praksis må ha en varighet på 6 måneder for at søker skal prioriteres foran de uten praksis.

Med gartnerutdanning får du følgende kompetanse:

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Kunne starte din egen arbeidsplass.
 • Drive produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruke og stelle hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartnerprodukter
 • Planlegge plantefelt
 • Drive produktutvikling

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Hagesenter
 • Produksjonsbedrifter
 • Anleggsgartnerbedrifter
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Rådgivning
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

 

Skolen tar forbehold om opprettelse av tilbud dersom tilskudd ikke blir gitt. Skolen tar inn elever basert på vurdering av behov i jobbsammenheng. Beskrivelse av plan for hva utdanningen skal brukes til må legges inn i søknaden. 

Søknadsfristen er dessverre ute. Neste kull starter høsten 2022

Til toppen