Søknad for voksenagronom

Endelig er det tid for å ta inn nytt kull for voksenagronom!  

Søgne videregående skole starter nytt kull høsten 2020 med agronomutdanning for voksne ("voksenagronomen"). Utdanningen er basert på samlinger en gang pr. måned og innlevering av oppgaver på nett mellom samlingene.

Vil du bli Agronom - ja da er du velkommen til å søke! 

Søknadsfrist: 15. mai 2020. Etter fristen vil det være løpende opptak. 

Kostnad: Kostnader vil avhenge av tildeling fra fylkeskommunen.  

Utdanningssted: Søgne videregående skole, Søgnetunet

Tidsrom: Samlingsbasert over 2 skoleår

Skolestart: August / September 2020 

Tidsrom: Samlingsbasert over 2 skoleår  

Sluttkompetanse: Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på VG2 landbruk og gartnernæring og Vg3 landbruk.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emner som blir tatt opp:

 • Stell og fôring, avl av husdyr, ulike produksjonsformer som melkeku, ammeku og sau.
 • Traktorlære og -kjøring, vedlikehold av maskiner
 • Vedlikehold av bygninger og teknisk utstyr
 • Bruk og stell av motorsag, hogst, skogsdrift
 • Jord- og plantelære
 • Gjødsling og gjødselplanlegging
 • Økologisk landbruk
 • Landbruksøkonomi og regnskapslære
 • Bedriftsetablering og forretningsplan
 • Driftsplanlegging
 • Kvalitetssikring
 • Planer, lover og regelverk knyttet til landbruket
 • Biologisk mangfold, naturforståelse, kulturlandskap og utmarksforvaltning

 

Utdanningen går over 2 år, første året fokuseres det på fagene i VG2 Landbruk og gartneri:

 • Forvaltning og drift
 • Produksjon og tjenesteyting
 • Prosjekt til fordyping (valgfag, for eksempel traktor og maskiner, økologisk landbruk mm)

 

Det andre året jobbes det med fagene i vg3 landbruk

 • Plante- og husdyrproduksjon
 • Utmark og kulturlandskap
 • Gardsdrift
 • Valgfag f.eks økonomi og driftsledelse, næringsdrift med mer

Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg2 og Vg3 etter gjeldende regler. Det utstedes kompetansebevis på gjennomført opplæring.

Dokumentasjon av utdanning og praksis: Du må sende inn vitnemål fra videregående opplæring. Vitnemål fra utdanning utover dette, er ikke nødvendig. Legg eventuelt med dokumentasjon på relevant praksis. Praksis må ha en varighet på 6 måneder for at søker skal prioriteres foran de uten praksis.

Skolen forbeholder seg retten til å ta inn elever etter yrkesmessig behov. Det tas forbehold om at støtte blir gitt til utdanningsløpet. 

Søknadsfristen er dessverre ute - neste oppstart vil skje høsten 2022

Til toppen