Grønt kompetansesenter

Voksengartner 

Klikk for stort bilde 

Gir rett til bruk av tittel som Gartner.

Vekt på moderne, bærekraftig produksjon.

Kortreist, klima- og miljøvennlig. 

Bruk av traktor og maskiner.

Bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser.

Fordyping i gartnerfagets ulike fagområder som: 

  • Drift og arbeid i hagesenter 
  • Dyrking av inneplanter og matplanter i regulert klima (veksthus) 
  • Frukt og bær 
  • Grønnsaker 
  • Planteskole 
  • Grøntanlegg 

HMS 

Voksenagronom

Klikk for stort bilde 

Gir rett til bruk av tittel som Agronom.

Vekt på moderne, bærekraftig produksjon.

Kortreist, klima- og miljøvennlig (økologisk).

Bruk av traktor og maskiner i landbruket.

Bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser.

Fordyping i agronomfagets ulike fagområder som: 

  • Husdyrproduksjon 
  • Planteproduksjon 
  • Skogbruk 

Driftsledelse, økonomi og regnskap.

HMS 

Til toppen