Grønt kompetansesenter

Søgne videregående skole tilbyr voksenagronom og voksengartnerutdanning. Utdanningen er basert på samlinger en gang pr. måned og innlevering av oppgaver på nett mellom samlingene. Utdanningen er initiert av Landbruksdepartementet gjennom de årlige jordbruksoppgjørene. Tilbudet er utviklet i samarbeid med næringen og er et 2-årig tilbud.

Skoleåret 2021-22 fortsetter kullet som startet 2020 med 2 grupper VG3 Gartnernæring som gir gartnerkompetanse og 1 gruppe VG3 Landbruk som gir agronomtittel.

Vi starter HØSTEN 2021 opp et nytt kull med en VG2 klasse Landbruk og gartneri  med tanke på voksengartnerutdanning.

Voksengartner 

 

Utdanningen gir kompetanse til å kunne utføre vanlige arbeidsoppgaver i næringen 

Fordyping i gartnerfagets ulike fagområder som: 

  • Drift og arbeid i hagesenter 
  • Dyrking av inneplanter og matplanter i regulert klima (veksthus) 
  • Frukt og bær 
  • Grønnsaker 
  • Planteskole 
  • Grøntanlegg 

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med skolen på e-post eller mobil

Mer informasjon

Voksenagronom

 

Nytt kull for voksenagronom tas inn i 2022

Søgne videregående skole startet årets kull høsten 2020 med agronomutdanning for voksne ("voksenagronomen").

Utdanningen er basert på samlinger en gang pr. måned og innlevering av oppgaver på nett mellom samlingene.

Fordyping i agronomfagets ulike fagområder som: 

  • Husdyrproduksjon 
  • Planteproduksjon 
  • Skogbruk 

Hvis du vil vite mer, ta kontakt med skolen på e-post eller mobil

Mer informasjon

Til toppen