Bestilling av vitnemål eller kompetansebevis

Har du mistet vitnemålet eller kompensebeviset ditt kan du bestille en kopi.

Har du tatt opp fag som privatist og vil ha disse fagene påført eller erstattet av andres fag bestilles dette av den skolen du sist var elev på. Er privatisteksamener tatt i annet fylke enn Vest-Agder må signert kompetansebevis fremlegges. 

Skolen tilbyr også engelsk oversettelse av vitnemål.

Bestilles via e-post: kontakt@sogne.vgs.no eller tlf: 38054700

Diploma 303427 1280


Prisliste:
Nytt vitnemål (forbedret og/eller bestått privatisteksamen) - kr 0,-
Oversatt vitnemål/kompetansebevis til engelsk - kr 300,- 
Kopi (stemplet utkskrift) - kr 50,-

Ved postsending må beløpet betales i forkant via skolens vipps konto 
#534766 Søgne videregående skole. Velg servicetorg og kopi av karakterer / vitnemål.
Skolen sender ingen karakterdokumentasjon til mottaker pr e-post.

Til toppen