Velkommen til Åpen dag 26.1.2022

Elev med valp - Klikk for stort bilde Morten Aaraas  Onsdag 26. januar er det Åpen dag på Søgne vgs. Da er alle niende- og tiendeklassinger, lærere og foresatte velkomne til å oppleve litt av hvordan det er å være elev på Søgne vgs.

Åpen dag

Denne dagen åpner vi skolen for å vise mulige søkere den fine skolen vår. Arrangementet vil være mellom kl 17-20. Kl 18.00 vil det også være en digital sending på vår Facebook-side og Instagram. 

Fordi det meste av skolens områder og opplæringsarenaer er ute i det fri, har vi derfor mulighet til å ta i mot søkere og deres foresatte fysisk på skolen. Samtidig vet vi at veldig mange sitter i karantene eller i isolasjon. Derfor vil vi også sende en live-sending der vi viser skolens områder, aktiviteter, opplæringsarenaer og får en prat med elever og rådgiver om tilbudene ved Søgne vgs.

Hva skjer den 26.1?

Det vil skje mange aktiviteter rundt på gården hele kvelden. I skogbruksrommet kan man forsøke en traktorsimulator, i den nye stallen kan man hilse på hestene og smi, i drivhuset vil det være ulike aktiviteter med planting og vi vil ha en bålpanne med en aktivitet. Hvorfor gjør vi dette? Jo, for dette er også en del av våre elevers hverdag på skolen. Vi synes da det er viktig at søkere kan få prøve seg ut på det samme.

Hva får du som elev på Søgne vgs?

Foreløpig er eneste programområde på vg1 naturbruk. På vg2 har vi heste- og dyrefag og landbruk- og gartnernæring. På naturbruk lærer du om dyrestell og dyrevelferd, skogbruk, planter og andre vekster, friluftsliv, jordbruk, fiske, jakt og mye mer. Du vil ha en skoleuke som består av praksis 2-3 dager i uka og teori 1-2 dager i uka. Man bør like å være ute, da elevene her er ute hele året uansett vær. Du bør også være glad i dyr og det som vokser. Du vil også få oppleve en skole med godt skolemiljø. Vi er fremdeles en liten skole, der alle kjenner alle. Som elev på Søgne vgs kan du velge om du vil ta 1py-matematikk og yff eller om du vil ta 1t-matematikk.

Reagensrør - Klikk for stort bilde Anders Godø Realfagsveien

Når du tar t-matte kan du på vg2 velge biologi, kjemi og s1-matematikk. Da får du kjemi2, biologi2 og s2 på vg3 og har dermed studiekompetanse med mange realfag.  Hvis du ønsker å bli veterinær, har du da alle realfagene du trenger for å komme inn på dette studiet. I tillegg har du fått masse erfaring med dyrestell og dyrevelferd på vg1 og vg2. 

Yrkesfagsveien

Hvis du ikke ønsker realfagene, kan du ta p-matte og yrkesfaglig fordypning (yff). Da får du en mer praktisk utdanning. Etter vg2 kan du velge om du ønsker å gå ut i lære og få et fagbrev, gå vg3 agronom (dette tilbys på Tvedestrand vgs) eller å gå vg3 naturforvaltning eller påbygg og få deg studiekompetanse.

Mulige lærlingeløp etter to år på Søgne vgs er:

hestefag

dyrefag

hovslagerfag

gartnerfag

Andre naturbruksskoler tilbyr andre vg2-løp enn det vi har på vår skole. Da har man enda flere muligheter.

Søgne vgs 2023

På Tangvall holder nå skolen på med et stort byggeprosjekt sammen med Tangvall ungdomsskole. I august 2023 åpner den nye skolen med fire flere programområder: studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag og bygg- og anleggsfag. Skolen kan romme 600 elever. Vi skal også fortsette med programområdet naturbruk og hverdagslivstrening.

Digital sending

Det vil bli lagt ut link på hjemmesiden til den digitale sendingen. 

Velkommen til Åpen dag!

Til toppen