Vaksinering av elever født i 2004 og 2005

Kristiansand kommune gir tilbud om koronavaksine til elever født i 2004 og 2005, og som er elever ved de videregående skolene i Kristiansand.

Vaksineringen vil bli gjennomført mandag 30.8.21 på vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret, og det blir arrangert felles busstransport for elevene fra Søgne vgs. fram og tilbake i løpet av skoledagen.

Alle elever må medbringe ID med bilde. Dette må framvises på vaksinasjonssenteret. Skolen skal få lagt inn bilder til skolebevis i løpet av morgendagen i tilfelle eleven ikke har annen ID med bilde. 

Elevene vil få første dose nå og andre dose om ca. 8 uker.

Etter vaksinering må elevene vente på vaksinasjonssenteret i 20 minutter før de blir transportert tilbake til skolen.

Skolen anbefaler alle elevene å vaksinere seg.

Bussen drar fra skolen kl 9.15 mandag morgen. 

Mvh Anita I. Fredriksen, rektor

 

Begge foresatte må signere for at eleven skal få vaksine. Det er mulig å sende denne digitalt til: tone.hultmann@sogne.vgs.no

Samtykkeskjema til foresatte (for elever som ikke er fylt 16 år)

Elever som ikke har fylt 16 år innen 29.08, må ha bekreftelse fra foresatte om at deres sønn/datter kan få vaksine, og eleven må i tillegg til ID med bilde, vise fram denne bekreftelsen på vaksinasjonssenteret.

Uten denne bekreftelsen har ikke kommunen anledning til å sette vaksine  

Vi ber om at foresatte som ønsker at deres sønn/datter skal få vaksine, bekrefter dette ved signatur av begge foresatte og tar med dette brevet til vaksineringen sammen med ID med bilde.

Jeg/vi gir tillatelse til at vår sønn/datter kan få koronavaksine i regi av Kristiansand kommune.

Navn på elev …..……………………………………  klasse……………

Fødselsdato på elev …………………..

Signatur fra dem som har foreldreansvaret (begge):……………………………………     

.........…………………………………..

 

Til toppen