Status for korona på Søgne vgs 11. november 2020

Skolen har for tiden ingen smittesituasjon. Leietager av skolens lokaler som er smittet av korona, har ikke oppholdt seg i skolens lokaler eller på skolens eiendom etter nærkontakt med smittekilde. I henhold til FHi's veileder for smittevern er det ingen smitterisiko på skolen. Skolen iverksetter til en hver tid tiltak i henhold til smittevernplan i Agder fylkeskommune.

Til toppen