Søgne vgs UB

Elevene på Landbruk og gartneri har elevbedrift der de tilbyr et mangfold av varer og tjenester. Det kan nevnes hundeklipp, eggproduksjon fra økologiske lykkelige høner, produksjon av mikrogrønt m.m. Til våren kommer bedriften til å produsere økologiske småplanter for salg. Følg siden deres !

Søgne vgs UB 

Til toppen