Smittevernplan april-juni på Søgne vgs

Planen bygger på smittevernveileder for videregående skole publisert på udir.no 

Den statlige veilederen vil kunne endres, og denne planen er til enhver tid underordnet den sentralgitte planen. Punktene under er kun en lokal presisering.

Kohort: en gruppe i gruppen. Ansatt-kohorter er grupper innen ansattgruppen 

Hovedprinsippene i planen er: 

 • Økt vask av sentrale soner som flere benytter (toalett, vask, dørhåndtak, lysbrytere) 

 • Alle elever og ansatte følger hygieneråd fra FHI som er oppslått rundt på skolen. 

Daglige rutiner i opplæringen: 

 • Elever og ansatte må følge de generelle hygienerådene (vaske hendene i forbindelse med besøk på toalett, bespisning, etter å ha tatt på ting som kan ha smitte osv) det vil være spritdispensere der det ikke er tilgjengelig vask og såpe. 

 • Alle vasker eget utstyr (spadehåndtak, mikroskop, ratt osv) når en forlater arbeidsstedet.  

 • Elevene sitter spredt på bussen til og fra skolen. Helst en på hvert sete, annehver vindu og gangplass. 

 • Hver elev skal ha en egen pult merket med navn og stol i klasserom. 

 • Frokost kl 08.45-09.15 serveres gruppevis i kantina av Ana (husk 1 m avstand) 
  Inngang fra biblioteket, utgang motsatt dør. Grupper må vente på tur 

 • Kantinen vil være åpen for salg i lunsjen, kl 10.30-12.00, maten er innpakket som enheter. 

 • Elevgruppen spiser enten ute eller egen pult/stol i klasserom  

 • Ansatte holder seg i den gruppa de tilhører, eks lærere i en gruppe samme dag, ledere, renholdere, driftsansatte, fagarbeidere med enkeltelever grupperer seg 

 • Ansattgrupper handler i kantina samtidig og spiser ute evtarbeidsrom/kontor/samarbeidsrom/møterom for å unngå mange på personalrom. 

 • Kaffe hentes i kontainer eller kaffemaskin. Husk å vaske seg/bruke antibac før og etter påfyll av kaffe 

 • Max 3 ansatte på hvert arbeidsrom/kontor samtidig 

 • Mest mulig undervisning innen programfag skjer ute. 

 • Trenger du å låne utstyr? Lån av den du er sammen med i kohortgruppe. Vask ved overlevering begge veier. 

Vaskerutiner: 

 • Liste med smittevernregler henger på alle dører 

 • Signaturliste for renhold henger i hvert rom 

 • Ukeplan på dørene inn til undervisningsrom fylles ut med tidspunkt for når rommet forlates og kan rengjøres 

Hyppighet 

WC/toaletter 

3 ggr pr dag 

Klasserom 

2 ggr pr dag 

Dørhåndtak 

2 ggr pr dag 

Dispensere 

2 ggr pr dag 

Trappegelendre 

2 ggr pr dag 

Lysbrytere 

2 ggr pr dag 

Pulter/arbeidsbord 

2 ggr pr dag 

Stoler i klasserom 

2 ggr pr dag 

 

Når skal du gå på skolen og når skal du holde deg hjemme? Les sentral veileder og ta kontakt med skolen om du er usikker. 

 

 

Til toppen