Skolestart og Covid-19

Skolen er opptatt av å gjøre skolehverdagen så trygg som mulig for den enkelte. På fylkeskommunens nettsider  kan du lese mer om Covid-19 og smittevern, på skolen og ved reise til og fra skolen.  Det er de nasjonale retningslinjer som til en hver tid gjelder.kolen er opptatt av å gjøre skolehverdagen så trygg som mulig for den enkelte. 

Smittevern-rådene er fortsatt de samme i dag som i juni. Det vil si:

  • Finn alternativer til klemming og håndhilsing - Unngå nærkontakt - hold en meters avstand til andre utenfor klasserommet.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, særlig når du har vært ute blant folk – bruk antibac eller liknende når håndvask ikke er tilgjengelig.
  • Hold deg hjemme når du er syk. Kontakt lege eller helsevesen via telefon ved mistanke om Covid-19, så du ikke smitter andre i et venterom.

Velkommen til Søgne videregående skole, følg oss gjerne på Facebook for å se og oppleve våre aktiviteter. Ta gjerne kontakt på e-post sogne.vgs@agderfk.no hvis du har spørsmål.

Til toppen